Divpusējie līgumi

2007

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Noslēgšanas datums:
24.01.2007
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 25.04.2006
Statuss:
spēkā esošs 28.11.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.192 10.12.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ints Upmacis- ārkartējais un pilnvarotais vēstnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Manuel Lobo Antunes- Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Eiropas lietās

2001

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

Noslēgšanas datums:
19.06.2001
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 22.11.2001
Statuss:
spēkā esošs 07.03.2003
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.175 04.12.2001
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš - ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Žaime Gama - ārlietu ministrs

2000

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

Noslēgšanas datums:
17.10.2000
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 07.12.2000
Statuss:
spēkā esošs 19.09.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.460 20.12.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš - Ārlietu minitrsijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Francisko Seixas da Costa - Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ES lietās

1999

Latvijas Republikas valdības un Portugāles Republikas valdības līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras ieceļo un uzturas nelikumīgi

Noslēgšanas datums:
08.11.1999
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 07.07.1999
Statuss:
nav spēkā 07.07.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 07.07.1999

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
20.05.1999
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Saeima 17.02.2000
Statuss:
spēkā esošs 20.11.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.73 03.03.2000

Latvijas Republikas valdības un Portugāles Republikas valdības līgums par abpusēju vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
20.04.1999
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 03.02.1999
Statuss:
spēkā esošs 22.12.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.141 07.05.1999
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ------------------------------------------

1995

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību

Noslēgšanas datums:
27.09.1995
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Saeima 18.01.1996
Statuss:
spēkā esošs 17.07.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.14 26.01.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ------------------------------------------