Kontaktpersona: Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departaments, Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāja Zane Ventere e-pasts: zane.ventere@mfa.gov.lv

Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas Padomē tiek apspriesti ar ārējo ekonomisko politiku un Latvijas ārējām ekonomiskajām interesēm saistīti jautājumi.

Pēdējo padomes sēžu darba kārtības un lēmumi pieejamas šeit.