Lai ierobežotu Krievijas pilsoņu plūsmu un novērstu drošības riskus, Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu Nr.599 “Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā”.

Saskaņā ar rīkojumu, šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu, Latvijas Republikā var ieceļot tikai šādi Krievijas Federācijas pilsoņi:

 1. Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļaujas turētāji;
 2. Šengenas līguma dalībvalsts ilgtermiņa (D) vīzas turētāji;
 3. personas, kurām ir izsniegta Šengenas līguma dalībvalsts īstermiņa vīza un kuras ir:
  1. Latvijas Republikas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas)
  2. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi;
  3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kravas vai tehnisko reisu apkalpe, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;
  4. jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa vai kuriem nepieciešams atgriezties no tā;
  5. personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem;
 4. Latvijas Republikā akreditētie vai nosūtītie Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi;
 5. Krievijas Federācijas diplomātiskie kurjeri vai ad hoc diplomātiskie kurjeri, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņu statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;
 6. personas, kuras dodas uz Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijas Republikā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai;
 7. Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā un dodas īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai uz Krievijas Federācijas vēstniecību uzņemošajā valstī.

Rīkojums ir spēkā līdz 2025. gada 4. martam. Ieceļošanas ierobežojumi stājās spēkā vienlaikus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā 2022. gada 19. septembrī. No 2022. gada 30. septembra šādi ierobežojumi ir spēkā arī Somijā.