Latvijas un Alžīrijas sadarbība attīstās pakāpeniski. Dalība Eiropas Savienībā sniedz Latvijai dialoga iespējas ar Ziemeļāfrikas reģiona valstīm. Politiskais dialogs, cilvēku kontaktu veidošanās un tirdzniecības saišu stiprināšana sniedz iespējas attīstīt un pilnveidot Latvijas un Alžīrijas attiecības.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Alžīriju tika nodibinātas 1998. gada 29. aprīlī.  

Pašreizējais Alžīrijas vēstnieks Latvijā ir Sālims Ājats Šaabāns (Salem Ait Chabane), kura akreditācija notika 2021. gada 3. martā. Vēstnieks rezidē Varšavā, Polijā.

Latvijas pirmais vēstnieks Alžīrijā, Imants Lieģis, tika akreditēts 2017. gadā.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀ

Latvijas amatpersonu vizītes Alžīrijā

2016. gada 13.-14. marts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča darba vizīte Alžīrijā, politiskās konsultācijas Alžīrijas Ārlietu ministrijā 

Alžīrijas amatpersonu vizītes Latvijā

2016. gada 29.-30. oktobris 

Alžīrijas ārlietu ministra Ramtāna Lamamras (Ramtane Lamamra) darba vizīte Latvijā un dalība Rīgas konferencē

Nozīmīgākās tikšanās ārpus divpusējām vizītēm

2015. gada 27. septembris

Ārlietu ministra  Edgara Rinkēviča tikšanās ar Alžīrijas ārlietu ministru Ramtānu Lamamru (Ramtane Lamamra) ANO Ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā

2010. gada 29. novembris

Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Alžīrijas prezidentu Abdulazīzu Buteflīku (Abdelaziz Bouteflika) 3. ES – Āfrikas samita laikā Tripolē, Lībijā

2000. gada 8. septembris

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās ar Alžīrijas prezidentu Abdulazīzu Buteflīku (Abdelaziz Bouteflika)  ANO Tūkstošgades asamblejas ietvaros Ņujorkā, ASV

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) un tūristu plūsmu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka.

Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī.

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka cita starpā izstrādā, apkopo, analizē un izplata statistisko informāciju, tai skaitā finanšu, banknošu, maksājumu un maksājumu sistēmu, finanšu stabilitātes, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku.

LĪGUMI

Latvijas Republikas divpusējie līgumi, kas noslēgti kopš 1990. gada 4. maija ir atrodami šeit.

SADARBĪBA STARP PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS GRUPĀM

2019. gada 8.-10. aprīlī Alžīrijas žurnālisti piedalījās ASV vēstniecības Ēģiptē un ASV Valsts departamenta Tuvo Austrumu lietu departamenta organizētajā Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstu žurnālistu vizītē Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi cīņā ar dezinformāciju un izstrādātu stratēģijas cīņai ar maldinošu informāciju.

2017. gada 22. un 23. aprīlī Rīgā brīvprātīgie no Alžīrijas piedalījās biedrības “Patvērums Drošā māja” rīkotajās apmācībās “Brīvprātīgo līderu skola”, lai attīstītu aktīvo brīvprātīgo spēju piesaistīt sekotājus integrācijas aktivitāšu īstenošanai un stiprinātu brīvprātīgo kustības ilgtspējību. Apmācības notika projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros, ko finansēja ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds.

INFORMĀCIJAS AVOTI

Latvijas Republikas vēstniecība Francijā:  http://www2.mfa.gov.lv/paris

Alžīrijas vēstniecība Varšavā: http://www.algerianembassy.pl/

Alžīrijas Ārlietu ministrija: http://www.mae.gov.dz/

Informācija par valsti: https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14118852