Granta projektu konkurss “Atbalsts priekšizpētes vizīšu finansējumam attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt priekšizpētes vizīšu īstenošanu attīstības valstīs, kas iekļautas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā.