Ja ceļojuma laikā ārvalstīs Latvijas valstspiederīgais ir palicis bez finanšu līdzekļiem, aicinām vērsties pēc palīdzības tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā vai Konsulārajā departamentā Latvijā.

Ar pārstāvniecības starpniecību pastāv iespēja sazināties ar tuviniekiem, lai viņi nepieciešamo naudas summu pārsūtītu ar starptautisko naudas pārskaitījumu starpniecību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 630 "Materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksāšanas kārtību" Latvijas valstspiederīgajam pastāv iespēja saņemt valsts aizdevumu, lai segtu ceļa izdevumus uz Latviju vai pastāvīgās dzīvesvietas valsti. Valsts aizdevums ir jāatmaksā noteiktā laikā. Neatmaksāšanas gadījumā pret personas kustamo un nekustamo mantu tiek vērsta piespiedu piedziņa.