Delegācijas vadītājs:

Gints Kaminskis

Delegācijas vadītāja vietnieks:

Andris Rāviņš

Pastāvīgie pārstāvji:

  • Gints Kaminskis, Auces novada domes deputāts un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
  • Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
  • Ināra Silicka*, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja

Aizvietotāji:

  • Harijs Rokpelnis, Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs
  • Aleksandrs Bartaševičs*, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis
  • Evija Zurģe*, Raunas novada domes priekšsēdētāja

--

*bez balsstiesībām

Informācija par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresu pieejama Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā un Eiropas Padomes Interneta vietnē.