Latvijas Republikai ir 47 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, kuras ir izvietotas 19 Latvijas valstij piederošos īpašumos un 27 nomātās telpās. 

Ārlietu ministrijas funkciju nodrošināšanai Latvijā tiek izmantoti pieci īpašumi, kuri ir valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā, kā arī tiek nomātas četras telpas.