Latviju un Zviedriju vieno vēsturiskas saites un intensīva divpusējā sadarbība, kuras pamatā ir ciešs visu līmeņu un jomu dialogs un kopīga vēlme nodrošināt stabilitāti, labklājību un drošību Baltijas jūras reģionā un Eiropā kopumā. Notiek regulāras valstu augstāko amatpersonu tikšanās, pastāvīga un sekmīga ir praktiskā sadarbība starp parlamentiem, nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Zviedrija ir viena no nozīmīgākajām Latvijas ekonomiskās sadarbības partnervalstīm. Aktīvi ir abu valstu sakari kultūras un izglītības jomā. 13. Saeimā izveidota Deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Zviedrijas parlamentu (Riksdāgu) Arvila Ašeradena (JV) vadībā. Lieliskās divpusējās attiecības kalpo par pamatu veiksmīgai sadarbībai reģionālajos formātos (NB8, Baltijas jūras valstu padome u.c.), Eiropas Savienībā un citās starptautiskajās organizācijās.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU HRONOLOĢIJA

1921. gada 5. februārī Zviedrija atzina Latvijas valsti de iure. Abu valstu diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 28. augustā. Zviedrijas vēstniecība, kas Rīgā tika atklāta 1991. gada 29. augustā, bija viena no pirmajām ārvalstu vēstniecībām atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā.

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Zviedrijas Karalistē no 2021. gada 29. septembra ir Ilze Rūse. Zviedrijas Karalistes ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā no 2020. gada 22. septembra ir Kārina Hēglunda (Karin Höglund).

Zviedrijas Karalistē darbojas septiņi Latvijas Republikas goda konsuli: Egils Linge (Egil Linge) Gotlandes lēnē (Visbija), Agrita Mārtiņsone Blēkinges lēnē (Karlskrūna), Jūnass Stēns (Jonas Steen) Vesterjētlandes lēnē (Gēteborga), Stafans Nordstrēms (Staffan Nordström) Erebrū lēnē un Sēdermanlandes lēnē (Ērebrū), Pēters Šēlds (Peter Sköld) Vesterbotenas lēnē (Ūmeo), Andreass Pitliks (Andreas Pitlik) Skones lēnē (Malme) un Šels Jelms (Kjell HJelm) Norbotenas lēnē (Lūleo).

2019. gadā tika nodibināts Zviedrijas – Latvijas Sadarbības fonds. Fonds ir Zviedrijas valdības dāvana par godu Latvijas valsts simtgadei. Tā mērķis ir sekmēt abu valstu sadarbību, veicinot kontaktu, zināšanu un informācijas apmaiņu, popularizēt latviešu valodu Zviedrijā un zviedru valodu Latvijā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu sadarbībai un apmaiņas programmām, lai veicinātu izpratni par otras valsts sabiedriskajām norisēm, kā arī attīstītu radošumu, inovācijas un jaunu uzņēmumu veidošanos.

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Zviedrija ir ārvalstu investīciju līdere Latvijā un nozīmīga Latvijas ārējās tirdzniecības partnere.  

Stokholmā darbojas Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Zviedrijā, kas Latvijas uzņēmējiem kalpo par tiltu uz Zviedrijas tirgu, kā arī veicina Zviedrijas investīciju ienākšanu Latvijā. Lai rastu konkrētus risinājumus Latvijas uzņēmumu eksporta apjomu palielināšanai un tirgu paplašināšanai, pārstāvniecība ciešā sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Zviedrijā rīko Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas, kontaktbiržas un citus pasākumus.

Plašāk:

KULTŪRAS SAIKNES

Sadarbība ar Zviedriju kultūras jomā ir aktīva. Tā galvenokārt notiek starp atsevišķām kultūras un mākslas organizācijām, kurām atbalstu bieži sniedz Latvijas vēstniecība Zviedrijā, Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā un Zviedru institūts. Ciešas saites vieno, piemēram, Latvijas un Zviedrijas muzeju un pieminekļu aizsardzības ekspertus. Sadarbība bibliotēku, kultūras mantojuma, teātra, dejas u.c. jomās notiek arī dažādu starptautisku sadarbības platformu ietvaros.

2014. gadā Rīga un Zviedrijas pilsēta Ūmeo bija Eiropas Kultūras galvaspilsētas. Izceļot savu kultūras bagātību un daudzveidību Eiropā un pasaulē, starp abām pilsētām tika īstenoti arī virkne kopprojekti un veidoti kontakti turpmākai sadarbībai.

Laba sadarbība ar Zviedriju izveidojusies Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam - muzejs tika izveidots, iedvesmojoties no Zviedrijas Skansena muzeja parauga.

Pateicoties vairākus gadus ilgušajai sadarbībai ar Zviedrijas Nacionālo Mākslas muzeju, atjaunotā Bauskas muzeja ekspozīcija ir papildināta ar Kurzemes hercogistes aristokrātu portretu kopiju galeriju.

Nozīmīga bijusi arī Latvijas un Zviedrijas kultūras mantojuma aizsardzības speciālistu sadarbība projektā “Ēku restaurācija Latvijā”, kura ietvaros tika restaurēta Ungurmuižas kungu māja, Rāmavas muiža un Sabiles sinagoga.

Zviedrijas Karaliskā bibliotēka ir ilgstoša Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbības partnere. Īpašs bija Zviedrijas kroņprinceses Viktorijas un prinča Daniela Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums 2018. gadā Latvijas simtgades svinību ietvaros, papildinot “Tautas grāmatu plauktu” ar albumu par Zviedrijas vēsturi.

Upsalas Universitātes bibliotēkas latviešu trimdas periodikas dāvinājumi bija būtisks Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma papildinājums. 2021. gadā Latvijas prezidenta E.Levita vizītes laikā Upsalas Universitātes bibliotēkas Grāmatu hallē notika Rīgas jezuītu kolēģijas pastāvīgā grāmatu plaukta atklāšana un Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) rekonstrukcijas projekta prezentācija. T.s. “Rīgas kolekcija” 1621. gadā tika pārvietota uz Zviedriju un mūsdienās veido vienu no senākajām grāmatu kolekcijām Upsālas Universitātes bibliotēkas kolekcijā. Tās krājumā ir gan senākais saglabājies latviešu valodā drukātais teksts, gan arī senākais ar roku rakstītais teksts latviešu valodā.

Latvija piedalās lielākajā Skandināvijas grāmatu gadatirgū Gēteborgā, popularizējot latviešu literatūru un kultūru. Savukārt Zviedrijas rakstnieki un tulkotāji ir bieži viesi Starptautiskajā tulkotāju un rakstnieku mājā Ventspilī.

Latvijas pārstāvji piedalās Baltijas jūras festivālā Stokholmā, kas pulcē izcilākos Ziemeļeiropas mūziķus, orķestrus un korus. Festivāls dibināts 2003. gadā ar mērķi izmantot klasiskās mūzikas platformu, lai runātu par Baltijas jūras ekoloģiju un vides ilgtspējas jautājumiem, iesaistot Baltijas jūras reģiona valstis. 2019. gadā festivāls izgāja ārpus ģeogrāfiskajām robežām, un pasākumi notika arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ

Pēc Latvijas neatkarība atjaunošanas būtisks bija Zviedrijas ieguldījums Rīgas Ekonomikas augstskolas (kopš 1994. gada) un Rīgas Juridiskās augstskolas (kopš 1997. gada) dibināšanā un to attīstībā. Augstskolas nodrošina augstas konkurētspējas izglītību arī starptautiskā līmenī.

Abu valstu studenti un mācībspēki izmanto studiju iespējas otrā valstī. Latvijas augstskolām jau pastāv veiksmīga sadarbība ar Zviedriju Eiropas Savienības programmu BRILLIANT, ERASMUS +, CAMART ietvaros. Studentu, mācībspēku un pētnieku kontaktiem un apmaiņai plašas iespējas paver arī Ziemeļu Ministru padomes izglītības programma Nordplus.

Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā studiju virzienu “Starptautiskie kultūras sakari Latvija – Zviedrija”. Tāpat Latvijas Universitātē ir iespēja apgūt zviedru valodu. Savukārt latviešu valodu kā svešvalodu var apgūt Stokholmas Universitātē.

Kopš 2017. gada Zviedru institūts līdzfinansējis Rīgas Juridiskās augstskolas Intensīvo programmu Eiropas tiesībās un ekonomikā ES Kaimiņu politikas, Rietumbalkānu un Centrālāzijas valstu publiskās pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskās vides profesionāļiem.

Cieša sadarbība notiek arī starp pētniecības institūcijām, piemēram, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts sadarbojas ar Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju institūtu un Zviedrijas pētniecības institūtu konsorciju RISE. Tāpat Latvijas Universitāte sadarbojas ar vairākām institūcijām - Karolinskas Institūtu, RISE u.c - dzīvās dabas un eksakto zinātņu jomā. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un Organiskās sintēzes institūta partneris ir Upsalas Universitāte. Kopīgus projektus realizējušas Rīgas Tehniskā universitāte un Zviedrijas Karaliskā tehniskā universitāte. Zviedrijas pieredze zinātnes finansēšanā tika ņemta vērā, veidojot Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu.

 

LATVIEŠI ZVIEDRIJĀ

Centrālā diasporu apvienojošā organizācija ir Zviedrijas Latviešu apvienība (ZLA). ZLA uztur “latviešu listi”, kura regulāri informē interesentus par gaidāmajiem pasākumiem un aktualitātēm. ZLA paspārnē darbojas septiņas neatkarīgas nodaļas: Dienvidzviedrijas nodaļa, Gēteborgas nodaļa, Stokholmas Latviešu skola, Stokholmas Latviešu koris, Upsalas nodaļa, Stokholmas nodaļa un Viduszviedrijas nodaļa Erebrū (patlaban neaktīva). Aktīvi darbojas arī deju kopa “Zibenītis” un tautas mūzikas un danču grupa “Stokholmas spēlmaņi”.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

Zviedrijas augstāko amatpersonu vizītes Latvijā

09. - 12.10.2019.

Zviedrijas Riksdāga priekšsēdētāja Andreasa Norlēna (Andreas Norlén) oficiālā vizīte, dalība Rīgas konferencē

09.10.2019.

Ārlietu ministres Annas Lindes (Ann Linde) darba vizīte

27.04.2018.

Kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) un prinča Daniela (Prince Daniel) vizīte par godu Latvijas simtgadei

26.08.2016.  

Ārlietu ministres Margotas Valstrēmas (Margot Wallström) darba vizīte, dalība NB8 ārlietu ministru sanāksmē Rīgā

15.06.2015.

Kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) dalība ES Baltijas Jūras reģiona stratēģijas forumā

02.02.2015.

Riksdāga priekšsēdētāja Urbana Alīna (Urban Ahlin) vizīte

23.01.2015.

Ārlietu ministres Margotas Valstrēmas (Margot Wallström) darba vizīte

21.10.2014.

Premjerministra Stefana Levēna (Stefan Löfven) darba vizīte

17.09.2014.

Kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) darba vizīte

25. - 28.03.2014.

Karaļa Kārļa XVI Gustava (King Carl XVI Gustaf) un karalienes Silvijas (Queen Silvia) valsts vizīte. Karalisko pāri pavadīja ārlietu ministrs Karls Bilts (Carl Bildt)

17. 01.2014.

Riksdāga priekšsēdētāja Pēra Vesterberga (Per Westerberg) vizīte

09.01.2014.

Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) vizīte (Cicerona balvas saņemšana Saeimā)

06. - 07.09.2013.

Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) vizīte, dalība Rīgas konferencē

20.03.2013.

Karalienes Silvijas (Queen Silvia) vizīte, dalība labdarības organizācijas “Mentor Latvija” ikgadējā sanāksmē un seminārā “Ieguldīt jaunatnē – Latvijas nākotnē”, tikšanās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu

27. - 28.02. 2013.

Premjerministra Frederika Reinfelta (Fredrik Reinfeldt) vizīte, dalība Ziemeļu Nākotnes forumā

28.11.2011.

Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) darba vizīte

18.02.2011.

Premjerministra Fredrika Reinfelta (Fredrik Reinfeldt) oficiālā vizīte, delegācijā arī ārlietu ministrs Karls Bilts (Carl Bildt)

05.02. 2009.

Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) vizīte

03. - 04.06.2008.

Premjerministra Frederika Reinfelta (Fredrik Reinfeldt) vizīte, dalība Baltijas jūras valstu padomes premjerministru samitā

22. - 23.01.2007.

Ārlietu ministra Karla Bilta (Carl Bildt) darba vizīte

21.08.2006.

Riksdāga priekšsēdētāja Bjērna fon Sīdova (Björn von Sydow) vizīte, dalība Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 15. gadskārtas svinībās

17.05.2006.

Karalienes Silvijas (Queen Silvia) vizīte Latvijā, dalība bāreņu un bez vecāku gādības palikušo jauniešu centra “Dzīvesprieks” 10 gadu jubilejas svinībās

12.11.2003.

Ārlietu ministres Lailas Freivaldes (Laila Freivalds) darba vizīte

23.10.2003.

Riksdāga priešsēdētāja Bjērna fon Sīdova (Björn von Sydow) vizīte

27.06.2003.

Ārlietu ministres Annas Lindas (Anna Lindh) darba vizīte

26.05.2003.

Premjerministra Jērana Pēršona (Göran Persson) vizīte Latvijā

25.03.2002.

Ārlietu ministres Annas Lindas (Anna Lindh) darba vizīte

17.08.2001.

Karaļa Kārļa XVI Gustava (King Carl XVI Gustaf) vizīte, izstādes “Trīs zvaigznes. Trīs kroņi” atklāšana kopā ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu

07.03.2001.

Kroņprinceses Viktorijas (Crown Princess Victoria) vizīte, Rīgas Juridiskās augstskolas inaugurācija kopā ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu

10.11.2000.

Ārlietu ministres Annas Lindas (Anna Lindh) vizīte

27.06.2000.

Premjerministra Jērana Pēršona (Göran Persson) darba vizīte

17.05.2000.

Ārlietu ministres Annas Lindas darba vizīte

15.04.1998.

Premjerministra Jērana Pēršona (Göran Persson) darba vizīte

21.05.1996.

Karalienes Silvijas (Queen Silvia) vizīte, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo jauniešu centra “Dzīvesprieks” atklāšana kopā ar Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa kundzi Ainu Ulmani

08.11.1994.

Karaļa Kārļa XVI Gustava (King Carl XVI Gustaf) vizīte, Rīgas Ekonomikas augstskolas atklāšana kopā ar Valsts prezidentu Gunti Ulmani

10. - 11.09.1992.

Karaļa Kārļa XVI Gustava (King Carl XVI Gustaf) un karalienes Silvijas (Queen Silvia) valsts vizīte

07. - 8.07.1992.

Premjerministra Karla Bilta (Carl Bildt) darba vizīte

 Latvijas augstāko amatpersonu vizītes Zviedrijā

15.-18.09.2021.

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces oficiālā vizīte par godu Zviedrijas un Baltijas valstu diplomātisko attiecību atjaunošanas 30. gadadienai

20. - 22.06.2021.

Valsts prezidenta Egila Levita oficiālā vizīte 

02. - 03.10.2019.

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte, dalība ES Arktikas forumā Ūmeo

26. - 27.06.2019.

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa darba vizīte

11. - 13.03.2019.

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces oficiālā vizīte

30.08.2016.

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte, atzīmējot 25 gadus kopš Zviedrijas un Baltijas valstu diplomātisko attiecību atjaunošanas

03. - 04.07.2016.

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte, dalība Almedālenas Baltijas sarunās

17.06.2016.

Ministru prezidenta Māra Kučinska darba vizīte

10. - 11.01.2016.

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte, dalība Sēlenas Drošības konferencē

20.12.2013.

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte

26. - 27. 08.2012.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska vizīte, dalība Jārla Jalmarsona (Jarl Hjalmarson) fonda organizētajā konferencē “Pārejas izaicinājumi – kā apturēt negatīvās tendences Austrumu partnerības valstīs” Visbijā

07.05.2012.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte

15.08.2011.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska vizīte, dalība Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas divdesmitgades svinībās

9.-11.05.2011.

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas vizīte

08.02.2011.

Ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska darba vizīte

13. - 15.05.2010.

Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes dalība Eiropas parlamentu vadītāju sanāksmē Stokholmā

26.10.2009.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska dalība Baltijas valstu un Ziemeļvalstu premjerministru (NB8) sanāksmē Stokholmā

05.10.2009.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte, dalība Baltic Development Forum, divpusēja tikšanās ar Zviedrijas premjerministru Fredriku Reinfeltu

11.05.2009.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte

24. - 25.09.2008.

Ministru prezidenta Ivara Godmaņa darba vizīte, Gēteborgas grāmatu gadatirgus atklāšana, Latvijai esot galvenās viesu valsts statusā

27.08.2008.

Ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte

31.03.2008.

Ministru prezidenta Ivara Godmaņa darba vizīte

04. - 05.03.2008.

Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes vizīte

17.01.2008.

Ārlietu ministra Māra Riekstiņa vizīte Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē pasākumu programmas Stokholmā ietvaros

15.10.2007.

Ārlietu ministra Arta Pabrika darba vizīte

19.09.2007.

Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte

28. - 30.06.2007.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Tālbergas forumā

12.06.2007.

Ārlietu ministra Arta Pabrika vizīte, dalība Baltijas jūras valstu padomes ārlietu ministru sanāksmē

18.04.2007.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Globe Forum

15.11.2006.

Ministru prezidenta Aigara Kalvīša darba vizīte

27. - 30.06.2006.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Tālbergas forumā

31.03. - 01.04.2005.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas valsts vizīte

07.05.2004.

Ministru prezidenta Induļa Emša darba vizīte

19.03.2004.

Ārlietu ministra Riharda Pīka darba vizīte

27.01.2004.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Stokholmas starptautiskajā forumā "Genocīda novēršana: draudi un atbildības"

28.11.2002.

Ārlietu ministres Sandras Kalnietes darba vizīte

01.06.2002.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte, dalība Zontu kongresā

03.04.2001.

Ministru prezidenta Andra Bērziņa vizīte, Baltijas valstu premjerministru tikšanās ar Zviedrijas premjerministru Jēranu Pēršonu (Göran Persson)

12.12.2000.

Ministru prezidenta Andra Bērziņa vizīte, Baltijas valstu gada noslēgums

28.09.2000.

Ārlietu ministra Induļa Bērziņa darba vizīte

11. - 12.04.2000.

Saeimas priekšsēdētāja Jāņa Straumes oficiālā vizīte

30.11. - 01.12.1999.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas oficiālā vizīte

18. - 19.11.1995.

Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa valsts vizīte

10. - 11.03.1992.

Ministru prezidenta Ivara Godmaņa vizīte

LATVIJAS REPUBLIKAS DIVPUSĒJIE LĪGUMI AR ZVIEDRIJAS KARALISTI, KAS NOSLĒGTI KOPŠ 1990. GADA 4. MAIJA

Latvijas - Zviedrijas divpusējie līgumi

INFORMĀCIJAS AVOTI

Vispārējā informācija par Zviedriju: http://sweden.se

Karaliskā ģimene: http://www.kungahuset.se/

Parlaments: http://www.riksdagen.se/

Valdība: http://www.regeringen.se/

Ārlietu ministrija: http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Latvijas vēstniecība Zviedrijā: https://www2.mfa.gov.lv/stockholmhttps://www.facebook.com/LVEmbassySWE/

Zviedrijas vēstniecība Latvijā: https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/lettland-rigahttps://www.facebook.com/SwedeninRiga/

Zviedrijas statistikas aģentūra: http://www.scb.se/

Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonds: http://www.swelatfund.orghttps://www.facebook.com/swelatfund/

Latvijas Ekonomiskā pārstāvniecība Zviedrijā: http://www.liaa.gov.lv/lv/kontakti/parstavniecibas

Zviedrijas Latviešu apvienība: http://www.zla.se

100 gadi, kopš Zviedrija atzina Latviju de jure