Ārlietu ministrijas un NVO parakstītie, spēkā esošie dokumenti par sadarbību

Ārlietu ministrijas un Latvijas un Drošības un aizsardzības industrijas federācijas Saprašanās memorands. Noslēgts 2018.gada 9.februārī.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Biedrības "Augstākās izglītības eksporta apvienība" Sadarbības memorands. Noslēgts 2018.gada 28.maijā, beztermiņa.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas  Sadarbības memorands. Noslēgts 2017.gada 2.jūnijā, beztermiņa.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) 2016.gada 14.jūlijā parakstīts līgums.

Ārlietu ministrijas darba grupas, kurās iesaistītas NVO

Darba grupas nosaukums NVO skaits darba grupas sastāvā

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un

integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes darba grupa diasporas politikas jautājumos.

1
Darba grupa Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu (2021.-2027. gads) 5
Vecāko amatpersonu sanāksme ES jautājumos 2

Ārlietu ministrijas Konsultatīvās padomes

Konsultatīvās padomes nosaukums NVO skaits padomes sastāvā
Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome 6
Diasporas konsultatīvā padome 11

Līdz 2016. gadam parakstītie dokumenti

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām:

Kontakti:
Ārlietu ministrijas koordinators sadarbībai ar NVO ir Komunikācijas grupas vecākā referente Kristīne Iosava, e-pasts: kristine.iosava@mfa.gov.lv, tālrunis: +371 67016311.