2022. gadā darbu uzsāka Ārlietu ministrijas vadībā izveidotā Latvijas Attīstības sadarbības aģentūra, paplašinot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) funkcijas. Jaunās aģentūras galvenais uzdevums ir veicināt Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju dalību ārvalstu starptautiskās palīdzības sniedzēju finansētos projektos.

2023. gada vasarā aģentūra uzsāka neatkarīgu ārējo auditu, lai tā saņemtu pozitīvu Eiropas Komisijas novērtējumu. Tas Latvijai kā galvenajam partnerim ļaus uzņemties vadīt Komisijas attīstības sadarbības projektus bez starpniekiem. Tas nozīmē, ka aģentūra kā galvenais partneris varēs īstenot t.s. deleģētās sadarbības jeb netiešās pārvaldības projektus. Šobrīd Latvijā nav institūcijas ar šādu Komisijas novērtējumu.