Noteiktās sankcijas:

  • aizliegts importēt Eiropas Savienība Krimas, Sevastopoles Doneckas vai Luhanskas izcelsmes preces;
  • aizliegts eksportēt transporta, telekomunikāciju, enerģētikas un naftas, gāzes un minerālu ieguves nozaru preces un tehnoloģijas;
  • aizliegts tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā Krimas, Sevastopoles, Donetskas vai Luhanskas izcelsmes preču importu Eiropas Savienībā;
  • aizliegums jauniem ieguldījumiem saistībā ar infrastruktūru transporta, telesakaru un enerģētikas un dabas resursu ieguves nozarēs Krimā un Sevastopolē un eksporta aizliegums ar minētajām nozarēm saistītām svarīgām iekārtām un tehnoloģijām;
  • aizliegti ārvalstu ieguldījumi Krimā, Sevastopolē, Donetskā un Luhanskā;
  • aizliegts sniegt pakalpojumus, kas tieši saistīti ar ieguldījumiem, kā arī ar tūrisma jomas darbībām;
  • aizliegts sniegt pakalpojumus  transporta, telekomunikāciju, enerģētikas un naftas, gāzes un minerālu ieguves nozarēs Krimā vai Sevastopolē;
  • aizliegums noteiktām personām, kas saistītas ar Ukrainas terioriālās integritatēs un neaizskaramības graušanu, liegt ieceļot Eiropas Savienībā;
  • līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldešana un to padarīšana par nepieejamiem personām, kas saistītas ar Ukrainas terioriālās integritātes un neaizskaramības graušanu.

 

Normatīvie akti:

Krima un Sevastopole 

Padomes Regula (ES) Nr.692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (konsolidētā versija 06.10.2022.)

Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (konsolidētā versija 22.06.2022.)

Donetska un Luhanska 

Padomes Regula (ES) 2022/263 (2022. gada 23. februāris), par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krievijas Federācijas īstenoto konkrētu valdības nekontrolētu Ukrainas teritoriju nelikumīgo atzīšanu, okupāciju vai aneksiju (konsolidētā versija 07.10.2022.)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/266 (2022. gada 23. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, ar ko reaģē uz Krievijas Federācijas īstenoto konkrētu valdības nekontrolētu Ukrainas teritoriju nelikumīgo atzīšanu, okupāciju vai aneksiju (konsolidētā versija 07.10.2022.)

Jaunākie grozījumi: 

2022. gada 6. oktobrī

Padomes Regula (ES) 2022/1903, ar ko groza Regulu (ES) 2022/263

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1908, ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2022/266

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.