Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs personas var vērsties, lai noformētu pieteikumu jauna personu apliecinoša dokumenta – pases un/vai personas apliecības (eID) saņemšanai.

No 2021.gada 1.janvāra personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, saņemot pasi, obligāti jāsaņem arī personas apliecība (eID).

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

Lai saņemtu pakalpojumu, pārstāvniecībā jāierodas personīgi, jāiesniedz sava Latvijas pase/personas apliecība (eID) karte vai policijas izziņa par dokumenta zudumu.

Detalizētāka informācija par pasu/personas apliecību (eID) noformēšanu pieejama šeit

Par personu apliecinoša dokumenta noformēšanu ar pārstāvniecības starpniecību papildus valsts nodevai tiek iekasēta konsulārā atlīdzība 40 EUR apmērā no katras personas, kurai tiek noformēta pase/personas apliecība (eID).

Tā kā personu apliecinoši dokumenti tiek izgatavoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Latvijā, pases/personas apliecības (eID) noformēšana un saņemšana ar pārstāvniecības starpniecību var ilgt līdz 3 mēnešiem.