Vīzas pieprasīšanai jāiesniedz šādi dokumenti: 

 1. pase vai cits ceļošanas dokuments:
  • kas izdots pēdējo 10 gadu laikā,
  • kura derīguma termiņš ir par trīs mēnešiem garāks nekā pieprasītās vīzas termiņš,
  • kurā ir brīvas vismaz divas vīzām paredzētas lappuses.
 2. aizpildīta vīzas pieteikuma veidlapa (E-anketa vīzas saņemšanai), kuru ārzemnieks ir izdrukājis un pašrocīgi parakstījis,
 3. viena krāsaina fotogrāfija (35 mm x 45 mm),
 4. visās Šengenas valstīs derīga ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise  periodam, kurā ārzemnieks uzturēsies Šengenas valstīs,
 5. valsts nodeva par vīzas pieteikuma izskatīšanu.
 6. Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņi vīzu pieteikumam pievieno aizpildītu anketu.

Apliecinošie dokumenti:

 1. dokumenti, kuros norādīts ceļojuma iemesls,
 2. dokumenti par apmešanās vietu Latvijā vai apliecinājums par pietiekamiem līdzekļiem, lai segtu izdevumus par apmešanās vietu,
 3. dokumenti, kas apliecina, ka ārzemniekam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijā un atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī vai tranzītā dotos uz kādu trešo valsti, kurā viņu noteikti uzņems, vai arī, ka viņš var likumīgi iegūt šādus līdzekļus,
 4. informācija, kas ļauj izvērtēt ārzemnieka nodomu atstāt Šengenas valstu teritoriju pirms beidzas vīzas derīguma termiņš,
 5. ja ārzemnieks pieprasa Šengenas vīzu tranzītam, ir jābūt tās valsts vīzai, kurā viņš ieceļos, pametot Šengenas valstis. Izņēmums šim nosacījumam ir tad, ja ārzemniekam vīza ieceļošanai galamērķa valstī nav nepieciešama.

Biometrijas datu (pirkstu nospiedumu) nodošana vīzas pieprasīšanai

Iesniedzot dokumentus Šengenas vīzai, ir jānodod biometrijas dati (pirkstu nospiedumi). Ja kādā no Šengenas valstu pārstāvniecībām pēdējo 5 gadu laikā biometriskie dati (pirkstu nospiedumi) jau ir nodoti, tad atkārtoti tie nav jānodod.

Finanšu līdzekļu apmērs ārzemniekam, kurš Latvijā ieceļo ar vīzu vai var ieceļot bez vīzas, ir:

 • ne mazāks par 14 EUR katrai uzturēšanās dienai, ja uzturēšanās Latvijā nepārsniedz 30 dienas,
 • ne mazāks par 700 EUR (minimālā mēneša darba alga Latvijā), ja uzturēšanās Latvijā pārsniedz 30 dienas.

Ja ārzemnieks saņem vīzu un tiesības uz nodarbinātību, nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs no 2024. gada 1. aprīļa ir ne mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu nozarē iepriekšējā gadā (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju) vai ir ne mazāks par nozares ģenerālvienošanās noteikto minimālo algu.

Ja ārzemnieka paredzamās nodarbinātības nozares vidējā alga ir augstāka par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā – 1537 EUR.