Ministrija

Kontaktinformācija: Eiropas Savienības Koordinācijas un politiku departaments, tālr. +371 67015966, e-pasts: es.koordinators@mfa.gov.lv

ĀM un NVO sadarbība ES jautājumos ir balstīta uz 2010.gada 11.februārī noslēgto atjaunoto ĀM sadarbības protokolu ar NVO Par sadarbību ES jautājumos.

Protokola mērķis ir efektīva pušu sadarbība, lai sekmētu tiešu informācijas apmaiņu par ĀM kompetencē esošajiem ES jautājumiem, koordinētu rīcību sabiedrības izglītošanā par iespējām iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā un kopīgi īstenotu projektus sabiedrības informēšanai par ES jautājumiem. Protokols ir atvērts, tam var pievienoties jebkura NVO, kuras intereses un darbība ir saistīta ar Ārlietu ministrijas kompetencē esošajiem ES jautājumiem.

Protokola dalībnieces: biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”; biedrība „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai; biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”; biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”; biedrība „ACC Tautskolas Eiropai”, biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (apvieno 28 organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības sfērā); biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība” (apvieno 75 organizācijas).

Līdzšinējās sadarbības ar NVO laikā kopīgi ir īstenojušās nozīmīgas iniciatīvas, piemēram, lielāka nevalstiskā sektora iesaiste ES jautājumu apspriešanā visās ministrijās, Eiropas nedēļas pasākumi, Latvijas iedzīvotāju viedokļu apzināšana par ES tematiku, apmācību semināri ES jautājumos un regulāras tikšanās pirms katras Eiropadomes.