Kopējie izaicinājumi transatlantiskajā drošības telpā ir radījuši nepieciešamību pēc aizvien ciešākas ES un NATO sadarbības. Latvija to atbalsta un uzskata, ka saskaņoti ES un NATO centieni drošības un aizsardzības jomā sniedz būtisku ieguldījumu drošas Eiropas veidošanā un NATO stiprināšanā.

ES–NATO sadarbība tiek īstenota, balstoties 2016. gada jūlijā Varšavā, 2018. gada jūlijā Briselē un 2023. gada 10. janvārī Briselē apstiprinātajās NATO un ES līderu deklarācijās par abu pušu sadarbības stiprināšanu.

2016. gada decembrī tika apstiprināti 42 konkrēti ES-NATO sadarbības pasākumi, savukārt 2017. gada 5. decembrī tika apstiprināti vēl papildu 32 sadarbības pasākumi (pavisam kopā 74). Tie ietver gan vispārīgas apņemšanās pastiprināt abu organizāciju politisko dialogu, gan konkrētus rīcības virzienus sadarbības padziļināšanai septiņās jomās – hibrīdais apdraudējums, operācijas, kiberdrošība, aizsardzības spēju attīstība (tostarp pārrobežu militārā mobilitāte), atbalsts aizsardzības pētniecībai un industrijai, mācības un vingrinājumi, atbalsts partneriem.

Viena no šobrīd aktuālākajām ES–NATO sadarbības jomām ir militārās mobilitātes sekmēšana, kas ir būtiska operatīvai NATO spēku pārvietošanai ES teritorijā. Šis jautājums NATO un ES darbakārtībā nonāca jau 2016. gada otrajā pusē, kad NATO Varšavas samita lēmumu kontekstā bija redzams, ka arī NATO ir svarīgi nodrošināt iespēju ātri un efektīvi pārvietot savus spēkus.

Lai izvērtētu iepriekšminētās abu organizāciju deklarācijas ieviešanu, kopš 2017. gada jūnija tiek gatavoti un publicēti ikgadējie progresa ziņojumi par sasniegto deklarācijas ieviešanā. Šajos ziņojumos tiek sniegta informācija par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem.

ES un NATO sadarbība ir viena no Latvijas prioritātēm drošības un aizsardzības jomā. Īpaši nozīmīga Latvijai ir sadarbība hibrīdā apdraudējuma, kiberdrošības, militārās mobilitātes, koordinētu mācību un vingrinājumu, kā arī partnervalstu spēju attīstīšanā.

ES un NATO ir 22 kopīgas dalībvalstis.