Jauniešu iesaistes un līdzdalības jautājums ANO un citās organizācijās ir ļoti aktuāls, jo jaunieši ir nozīmīga sabiedrības daļa ar viedokli un risinājumiem. ANO ietvaros pastāv ANO jauniešu delegāta programma, kuru ieviešot valstīs, tiek veicināta jauniešu līdzdalība gan savas valsts pārvaldē, gan nodrošināta jauniešu klātbūtne un redzējums ANO diskusijās un procesos. Šādas programmas īstenošana ir katras valsts nacionāls lēmums.   

ANO jauniešu delegāta programma Latvijā ir ieviesta no 2019. gada un to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Ārlietu ministrija sniedz atbalstu šīs programmas īstenošanai. Par pirmo Latvijas jauniešu delegāti ANO kļuva jauniešu organizācijas “Klubs MĀJA” pārstāve Kristiāna Plāte. 2023. gadā Latvijas delegāts ir Kristofers Krūmiņš.

ANO jauniešu delegāta programmas ietvaros rīkotās aktivitātes palīdz veicināt sabiedrības izpratni par ANO darbu un mērķiem, rosinot izprast, kā šie jautājumi ietekmē arī ikdienas dzīvi Latvijā.

Programmas ieguvumi: 

  • Nacionālā līmenī notiek jauniešu iesaiste aktuālo globālo problēmu apspriešanā un jauniešu viedokļu apkopošanā. Tas veicina jauniešu redzesloka paplašināšanu, jauniešu izpratni par globālo jautājumu ietekmi nacionālā mērogā, kā arī iespēju piedalīties un tos ietekmēt. Jauniešu atziņas ir būtiskas un vērā ņemamas, formulējot Latvijas pozīcijas.
  • Programma ir veicinājusi reģionālo Baltijas jauniešu sadarbību, t.sk., palīdzot šādu programmu izveidot Lietuvā, kā arī tiek plānots attīstīt ciešāku sadarbību ar līdzīgām programmām Ziemeļvalstīs.
  • ANO kontekstā jauniešu līdzdalība pēdējos gados ir kļuvusi par neatņemamu politikas sastāvdaļu. Ar aktīvu līdzdalību ANO jauniešu diskusijās un Latvijas oficiālo delegāciju sastāvā, kā arī īstenojot programmas mērķus Latvijā, tiek gūta pozitīva Latvijas redzamību gan no ANO, gan no citu valstu puses.