Šā gada 27. un 28.martā Latvijas vēstnieks Japānā Peteris Vaivars darba vizītē uzturējās Rīgas sadraudzības pilsētā Kobē un un Kansai reģiona galvalspilsētā Osakā.

Kobē vēstnieks uzstājās ar lekcijām Kobes universitātes Eiropas Savienības (ES) institūtā un Kobes Ārējās tirdzniecības asociācijā. Kobes universitātē vēstnieks uzrunāja studentus un piedalījās darba grupās, kurās studenti diskutēja par dažādām ar ES saistītām tēmām tādām kā ES ārējā un drošības politika un cilvēku migrācija ES ietvaros. P.Vaivars dalījās ar studentiem arī Latvijas pieredzē par iestāšanos ES un sniedza informāciju par Latviju kā valsti, tās ietekmi ES un ES institūciju darbību.

Savukārt Kobes Ārējās tirdzniecības asociācijā bija pulcējušies aptuveni 50 Kobes – Rīgas sadraudzības biedrības biedri un interesenti. Vēstnieks tos uzrunāja saistībā ar jau 33 gadu ilgstošo sadraudzību starp Kobi un Rīgu, kā arī aicināja veidot ciešākus biznesa sakarus ar Latviju, minot mūsu valsts ekonomisko pievilcību un līdz šim vēl neizmantotās sadarbības iespējas.

Dalībnieku vidū bija arī uzņēmēji, kas jau līdz šim sadarbojas ar Latviju un kuri pēc vēstnieka uzrunas apliecināja turpmāko interesi darboties Latvijā un paplašināt jau sākto sadarbību.

Osakā notika tikšanās ar Osakas pilsētas vicemēru Masashi Igoshi un Osakas pilsētas domes priekšsēdētāju Yoshikazu Sakai, kā arī Kansai reģiona ekonomikas federācijas Kankeiren starptautiskās komitejas priekšsēdētāju Masayuki Matsushita un Osakas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvi Satoshi Tanioka. Osakas tikšanās piedalījās arī LIAA direktors Andris Ozols, un to laikā japāņu puse tika informēta par Latvijas ekonomisko pievilcību un izteikts aicinājums aktivizēt biznesa sakarus ar Latviju. Ar augstākminētajām personām tika pārrunātas arī iespējas organizēt biznesa semināru, lai japāņu uzņēmējus iepazīstinātu ar Latvijas ekonomisko vidi, investīciju iespējām un veicinātu tirdzniecību starp abām valstīm. Tāpat tika apspriesta iespēja rīkot iespējamo japāņu biznesmeņu misiju uz Latviju.

Latvijas vēstniecība Japānā arī turpmāk veicinās Latvijas atpazīstamību un sadarbību ar Kansai reģionu, kā arī centīsies aktivizēt Rīgas un Kobes draudzīgās abu pilsētu attiecības.