Atbalsts Latvijas uzņēmējiem ir viena no ārlietu dienesta prioritātēm, kas tiek īstenota ciešā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), izmantojot Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, kā arī Latvijas goda konsulu tīklu ārvalstīs.

Sniedzam atbalstu:

  • organizējam valsts augstāko amatpersonu, kā arī pavadošo uzņēmēju delegācijas vizītes; 
  • iesaistāmies problēmsituāciju risināšanā, sniedzot Latvijas uzņēmumiem atbalstu administratīvo barjeru un protekcionisma pārvarēšanā;
  • sniedzam atbalstu Latvijas uzņēmēju interešu aizstāvībai biznesa partneru maksātnespējas un krāpniecības gadījumos, informējot par administratīvām procedūrām, skaidrojot konkrētās lietas apstākļus, palīdzot izveidot kontaktus ar uzraudzības institūcijām;
  • sniedzam informāciju par rezidences valsts tirgu un biznesa praksi, sniedzam atbalstu kontaktu veidošanā (valsts un pašvaldību institūcijas, nozaru asociācijas, “biznesa klubi”);
  • palīdzam nodrošināt divpusējo līgumtiesisko bāzi, strādājot pie dažādu līgumu noslēgšanas, piemēram, starpvalstu un starpresoru līgumu par ekonomisko sadarbību, līgumu par investīciju aizsardzību, dubulto nodokļu neaplikšanu, sadarbību gaisa satiksmē, autopārvadājumos u.c.;
  • sniedzam atbalstu uzņēmuma mārketinga aktivitātēm ārvalstīs (vēstniecību telpu izmantošana semināriem, prezentācijām, biznesa sarunām);
  • sniedzam atbalstu dalībai izstādēs (rekomendācijas, informācijas apkopošana, atbalsts pārstāvībai).

Gadījumos, ja uzņēmumam nepieciešams atbalsts valstī, kurā nav Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, aicinām uzņēmējus vērsties Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļā (nodaļas vadītājs Gints Zadraks, tel. 67016379, e-pasts: aesvn@mfa.gov.lv)