Protokols par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp Latvijas Republiku un Dominikānas Republiku (spāņu valodā República Dominicana) tika parakstīts Ņujorkā 2001. gada 15. augustā.

Latvijas Goda konsuls Dominikānas Republikā kopš 2002. gada 16. jūlija ir Pedro Teófilo Lama Haché.

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Preču tirdzniecība 2014. g.(avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 • Eksports:

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59% no kopējā Latvijas eksporta

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82%

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76%

...

102. Dominikānas Republika – 1 087 064 EUR jeb 0,01%

 • Imports:

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40% no kopējā importa Latvijā

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

...

89. Dominikānas Republika – 119 203 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Dominikānas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2014. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

158   632

69   466

2007

329   774

52 139

2008

498 230

27196

2009

358 726

17 715

2010

203 238

13   387

2011

240 321

24 979

2012

573 652

36 819

2013

480   230

88   074

2014

1 087 064

119 203

 • 2014. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 1,2 MEUR (107.vieta).
 • Eksporta apjoms uz Dominikānu sasniedza 1 MEUR, kas irpar 126%jeb 606 tūkst. EUR vairāk nekā 2013. gadā. 
 • Importa apjoms no Dominikānas sasniedza 119 tūkst. EUR, kas ir par 35,34%jeb 31 tūkst. EUR vairāk nekā 2013. gadā. 
 • Latvijai ar Dominikānu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 967 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Dominikānu: pārtikas rūpniecības produkti (49,43%), ķīmiskās rūpniecības un saskarnozares produkcija (31,72%) un minerālie produkti (14,19%).
 • Galvenās Latvijas importa preces no Dominikānas: pārtikas rūpniecības produkti (96,38%).

Galvenās eksporta preces uz Dominikānu sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā eksporta

Kopā

1 087 064

100%

Pārtikas rūpniecības produkti

-            Nedenaturēts etilspirts 100%

537 381

49.43%

Ķīmiskās rūpniecības un tās   sakarnozares produkcija

-            Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas   līdzekļi 75,02%

-            Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa   mēslošanas līdzekļi 24,98%

344 820

31.72%

Minerālie produkti

-            Aglomerēta un neaglomerēta kūdra 100%

154 219

14.19%

Galvenās importa preces no Dominikānas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

119 203

100%

Pārtikas rūpniecības produkti

-            Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes 100%

114 891

96.38%

Pakalpojumu tirdzniecība 2014. g.  avots: Latvijas Banka)

 • 2014. g. kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 0,55 MEUR.
 • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Dominikāna sasniedza 0,54 MEUR (no tiem transporta pakalpojumi – 0,25 MEUR un finanšu pakalpojumi 0,28 MEUR).
 • Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Dominikānas sasniedza 0,1 MEUR (transporta pakalpojumi).
 • Latvijai ar Dominikānas ir pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 0,53 MEUR apmērā.

Investīcijas(avots: Latvijas Banka)

Līdz 2014. gada beigām Latvijā netika reģistrēti Dominikānas tiešo investīciju atlikumi, arī Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Dominikānā netika reģistrēti

ĪSA INFORMĀCIJA PAR DOMINIKĀNU

Pilns valsts nosaukums

Dominikānas Republika

Galvaspilsēta

Santo Domingo (2,4 miljoni)

Teritorija

48,442 km2

Iedzīvotāju skaits

10,439,173 (2014. gads)

Nacionālā svētku diena

Neatkarības diena - 27. februāris

Valsts valoda

spāņu

Reliģija

Romas katoļu - 95%

Naudas vienība

Dominikānas Republikas peso

INFORMĀCIJAS AVOTI

Eiropas Savienības – Dominikānas Republikas attiecības: http://www.eeas.europa.eu/dominican_republic/index_en.htm

Informācija ceļotājiem :

Latvijas pilsoņi, dodoties uz Dominikānas Republiku, var uzturēties līdz 30 dienām bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir tūrisms.

Kontakti:

Latvijas Republikas Goda konsulāts Dominikānas Republikā - https://www.mfa.gov.lv/?lv=1&org=DOM

Dominikānas Republikas vēstniecība Stokholmā, Zviedrijā:

Sibyllegatan 13, 4th floor,

114 42 Stockholm, Sweden

Box 5584, S-114 84 Stockholm, Sweden

Tel.: +468 6674611 (9-14)

Fax.: +468 6675105

E-mail: stockholm@domemb.se