2012.gada 15.maijā Ministru kabinets apstiprināja Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomes izveidi. Padomes priekšsēdētājs ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, un priekšsēdētāja vietnieks – ekonomikas ministrs. Padomē strādā arī satiksmes un zemkopības ministri, Valsts prezidenta un Ministru prezidenta biroju pārstāvji, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs.

Padomes galvenais mērķis ir nodrošināt saskaņotu valsts pārvaldes iestāžu un uzņēmēju organizāciju sadarbību sekmīgas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā un īstenošanā Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas celšanai un eksportspējas stiprināšanai. Padomes izveidi pamato Valdības rīcības plāns, kas paredz izslēgt sadrumstalotību ārējās ekonomiskās politikas atbalsta pasākumos informācijas apmaiņas, kā arī lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.

Sēžu protokoli:

22.03.2023. Preses relīze par 19. sēdi 
09.04.2021. 
21.05.2020. 
05.09.2019.
15.05.2019.
03.06.2016.
23.03.2016. 
14.10.2015.
11.09.2015. 
05.01.2015.
03.07.2014. 
27.03.2014. 
18.12.2013.
16.10.2013. 
26.06.2013.
09.05.2013. 
16.01.2013.
05.09.2012. 
28.05.2012.

Padomes nolikums (15.05.2012. MK noteikumi Nr.343)