Nota
Sabiedroto konferences prezidenta Aristīda Briāna nota Latvijas delegācijas vadītājam Parīzē par Latvijas valsts atzīšanu de iure. Parīze, 26.01.1921. LNA LVVA, 2570. f., 3. apr., 1148. l., 27. lp.
Aploksne
Aploksne, kurā bija ievietota Sabiedroto konferences prezidenta Aristīda Briāna 26.01.1921. nota Latvijas delegācijas vadītājam Parīzē. LNA LVVA, 2570. f., 3. apr., 1148. l., 26. lp.