DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Kambodžas Karalisti ir nodibinātas 1995. gada 22. septembrī.

Līdzšinējā sadarbība starp Latviju un Kambodžu ir bijusi mazaktīva.

Kambodžas vēstnieki Latvijā (rezidence Maskavā):

Viksets Kers (Ker Vicseth) 22.05.2018. – šobrīd

Ta Vans (Thay Vanna) 07.12.2010.-22.05.2018.

Kijs Tavika (Thavika Khieu) 06.11.2007.-07.12.2010.

Čums Saunri (Sounry Chum) 06.09.2005.-06.11.2007.

Latvijas vēstnieki Kambodžā  

Latvija nav iecēlusi nerezidējošo vēstnieku Kambodžā.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Kambodžas amatpersonu vizītes Latvijā

2018. gada 21.-22. maijs

Kambodžas vēstnieka Vikseta Kera (Ker Vicseth) akreditācijas vizīte LatvijāTikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Saeimas priekšsēdētājas biedri Inesi Lībiņu-Egneri, Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču

2010. gada 7. decembris

Kambodžas vēstnieka Ta Vana (Thay Vanna) akreditācijas vizīte LatvijāTikšanās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Saeimas priekšsēdētājas biedru Andreju Klementjevu, Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andri Teikmani

2007. gada 6. novembris

Kambodžas vēstnieka Kija Tavika (Thavika Khieu) akreditācijas vizīte LatvijāTikšanās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Saeimas priekšsēdētāju Gundaru Daudzi, Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Normanu Penki

2005. gada 15.-17. oktobris

Pirmā Kambodžas vēstnieka Khamvoni Phanūvonu (Khamvone Phanouvongakreditācijas vizīte Latvijā. Tikšanās ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi–Freibergu, Saeimas priekšsēdētājas biedru Jāni Straumi

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Kambodža ir Latvijas 125. nozīmīgākais eksporta un 102. nozīmīgākais importa preču tirdzniecības partneris.  2019. gadā preču tirdzniecības bilance bija pozitīva: ~0,47 milj. EUR.

Preču un pakalpojumu tirdzniecība ar Kambodžu

2019. gadā kopējais preču eksports veidoja ~0,54 milj. EUR, kas ir par 2% vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt preču imports no Kambodžas veidoja ~0,07 milj. EUR, kas ir par 90% mazāk, salīdzinot ar 2018. gadu.

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (33%), dažādas rūpniecības preces (23%), pārtikas rūpniecības produkti (17%), koksne un tās izstrādājumi (16%).

Galvenās importa preču grupas no Kambodžas: tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (57%), koksne un tās izstrādājumi (18%), mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (12%), plastmasas izstrādājumi (10%).

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JOMĀ

2019. gada 9.-14. oktobrī, Pnompeņā, Kambodžā notika plaša starptautiskā projekta GEReSH-CAM par zinātņu pētniecības pārvaldību un izveidi Kambodžā noslēguma konsorcijs, kurā piedalījās arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes Romānistikas nodaļas pētnieki.

2007. gadā deju kolektīvs “Liesma” viesojās Kambodžā, lai pārstāvētu Latviju UNESCO kultūras festivālā.

2017./2018. mācību gadā Latvijas augstskolās studēja 2 studenti no Kambodžas (2016./2017. - 1; 2015./2016. - 2; 2014./2015. - 1).

NODERĪGAS SAITES

Vispārēja informācija par valsti: https://pressocm.gov.kh/en/

Kambodžas Karalistes parlaments: http://en.nac.org.kh/

Kambodžas Karalistes valdība: https://www.norodomsihanouk.info/

Kambodžas Karalistes Ārlietu ministrija: https://www.mfaic.gov.kh/

Tūrisma informācija: https://www.tourismcambodia.com/