Šodien, 21.augustā, notika Latvijas un Japānas politiskās konsultācijas. No Latvijas puses konsultācijas vadīja politiskais direktors, valsts sekretāra vietnieks Ilgvars Kļava no Japānas puses  - Ārlietu ministrijas ģenerāldirektora vietnieks Etsuro Honda.

Konsultāciju laikā puses pārrunāja divpusējo sadarbību, kā arī vienojās attīstīt to turpmāk.

I.Kļava uzrunāja par Baltijas valstu un Japānas ministru tikšanās sarīkošanu.

E. Honda atzīmēja, ka  mainīgās iekšpolitiskās situācijas dēļ Japānas puse ir gatava atbildēt uz jautājumu pēc 27 .augusta, kad Japānas valdībā  plānotas reformas.

Sarunās galvenokārt uzmanība tika pievērsta ekonomiskai sadarbībai. Latvijas puse aicināja Japānas uzņēmējus investēt Latvijā, kā arī uzrunāja par Latvijas velmi noslēgt dubulto nodokļu konvenciju. Tika atzīmēta abpusēji pieaugošā tūristu interese.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī daudzpusējos sadarbības jautājumus. I. Kļava informēja par Latvijas prioritātēm Portugāles prezidentūras laikā.

Puses pārrunāja  sadarbību starptautiskajās organizācijās un iespējamo sadarbību NATO ietvaros. 

Latvijas un Japānas politisko konsultāciju laikā notika tikšanās ar ārlietu ministru Arti Pabriku, kurā puses pārrunāja līdzšinējo sadarbību.

Tika uzrunāts jautājums par vēstnieka nozīmēšanu  ar rezidenci Rīgā, uz ko Japānas puse atbildēja pozitīvi.

Par nepieciešamību  rīkot abu valstu ārlietu ministriju konsultācijas par divpusējo sadarbību un pasaules ārpolitikas aktualitātēm abas puses vienojās Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika tikšanās laikā ar Japānas ārlietu ministru Taro Aso 2007. gada  jūnijā.

Iepriekšējās politiskās konsultācijas notika 2003. gadā.