Dokumentu pieņemšana legalizēšanai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050), notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties šeit.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID) un jāiesniedz aizpildīta, izdrukāta un parakstīta dokumentu legalizācijas veidlapa. Ja tiek iesniegti vairāki dokumenti, tad nepieciešams aizpildīt un izdrukāt arī papildu veidlapas

Valsts nodeva dokumentu legalizācijai steidzamā kārtībā (2 stundu laikā) -  30 EUR par vienu dokumentu; valsts nodeva dokumentu legalizācijai 2 darba dienu laikā – 15 EUR par vienu dokumentu. Samaksa par dokumentu legalizēšanu jāveic uz vietas Konsulārajā departamentā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (VISA, VISA Electron, Maestro, Master).

Papildus Konsulārajā departamentā tiek piedāvāta iespēja dokumentus legalizācijai  iesniegt BEZ PIERAKSTA, dokumentus ievietojot īpaši norādītā vietā.

Konsulārajā departamentā dokumentu pieņemšana notiek šādos laikos:

Pirmdien: 13:00 – 17:00 

Otrdien: 09:00 – 12:00

Ceturtdien: 09:00 – 12:00

Piektdien: 09:00 – 12:00 

 

Iesniedzot dokumentus bez pieraksta, personai nepieciešams iepriekš aizpildīt un izdrukāt dokumentu legalizācijas veidlapu. Ja tiek iesniegti vairāki dokumenti, tad nepieciešams aizpildīt papildu veidlapas.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka dokumentiem jāatbilst visām prasībām, lai varētu veikt dokumentu legalizāciju. Personai iepriekš jānoskaidro no attiecīgās iestādes, kurā plānots dokumentu iesniegt, vai nepieciešams legalizēt:

  • dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;
  • dokumenta tulkojumu;
  • gan dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu.

Lai atstātu dokumentus legalizēšanai Konsulārajā departamentā, jānoformē šāda dokumentu pakete, kas jāievieto slēgtā aploksnē vai mapē:

  • pilnībā aizpildīta un izdrukāta dokumentu legalizēšanas veidlapa (ja tiek iesniegti vairāki dokumenti, tad nepieciešams aizpildīt papildu veidlapas). Aizpildot veidlapu, īpaša uzmanība jāpievērš precīzas kontaktinformācijas norādīšanai.
  • legalizējamais dokuments/legalizējamie dokumenti.

 Pēc dokumentu saņemšanas iesniedzējam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīts priekšapmaksas aprēķins valsts nodevas apmaksai, kas jāveic ar pārskaitījumu Valsts kasē. Valsts nodeva par 1 dokumenta legalizāciju – 15 EUR. Pēc apmaksas saņemšanas dokumenti tiks izvērtēti 2 darba dienu laikā. Par legalizēto dokumentu saņemšanas datumu un laiku tiks nosūtīta informācija dokumentu iesniedzējam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Paredzamais legalizācijas procesa kopējais laiks un dokumenta saņemšana atpakaļ pēc tā ievietošanas – VIENA NEDĒĻA.

Dokumenti NAV legalizējami, ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav amatpersonas paraksta parauga un iestādes zīmoga nospieduma parauga vai ja tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām (piemēram, tulkojumi vai kopijas nav cauršūtas un apzīmogotas, dokuments ir laminēts utt.).

Ja nepieciešama amatpersonas paraksta parauga un spiedoga parauga izprasīšana no Latvijas vai ārvalsts iestādes, dokumentu legalizācija tiek pagarināta uz nenoteiktu laiku.

Dokumenti NAV legalizējami, ja dokuments ir izdots vai paredzēts izmantošanai valstī, kura ir 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas “Par ārvalstu publisku dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts (ccf77ba4-af95-4e9c-84a3-e94dc8a3c4ec.pdf (hcch.net)), tad tā īstums ir jāapliecina ar apliecinājumu “Apostille”, kuru veic zvērināti notāri visā Latvijā (https://www.latvijasnotars.lv/).

Vairāku valstu izdotiem dokumentiem atbilstoši starptautiski atzītajai praksei un Ministru kabineta 18.06.2019. noteikumiem Nr. 264 “Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi” pirms legalizēšanas Konsulārajā departamentā nepieciešama legalizācija gan izdevējvalsts Ārlietu ministrijā, gan izdevējvalsts attiecīgajā vēstniecībā. Ar šo valstu sarakstu un vēstniecībām, kur legalizācija jāveic, var iepazīties šeit.

Šo valstu pilsoņiem dokumenti nevar tikt izvērtēti steidzamā kārtā un papildus jāiesniedz arī pases kopija.

 

! Rekomendējam dokumentu iesniegšanas laikā:

- izmantot sejas maskas;

- lietot apmeklētāju pieņemšanas telpā pieejamo roku dezinfekcijas līdzekli;

- ievērot 2 m distanci;

- vienlaicīgi apmeklētāju telpā neatrasties vairāk par 5 personām.

 

Pieņemšanas telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz legalizacija@mfa.gov.lv