Attīstības sadarbība ir finansiālas palīdzības un ekspertīzes sniegšana partnervalstīm ar mērķi veicināt šo valstu un to sabiedrības ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Latvijas attīstības sadarbības pamatnostādnes balstās uz starptautiski pieņemtajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Latvijas attīstības sadarbība balstās uz ANO Dienaskārtības 2030 tematiskajām prioritātēm, ar pastiprinātu uzmanību sekojošajām:

ANO Dienaskārtības 2030 tematiskās prioritātes

Latvija attīstības sadarbības ģeogrāfiskās prioritātes ir :

  • Austrumu partnerības valstis (īpaši Gruzija, Moldova, Ukraina, kā arī Baltkrievija)
  • Centrālāzijas valstis (īpaši Kirgizstāna, Tadžikistāna un Uzbekistāna)
  • Āfrikas valstis
  • Vismazāk attīstītās valstis

Attīstības valsts – valstis un teritorijas, kas iekļautas OECD DAC oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā (DAC List of ODA Recipients). Šis saraksts sīkāk iedalās sekojošās kategorijās: vismazāk attīstītās valstis; citas zemu ienākumu valstis; zemāko vidējo ienākumu valstis; augsti vidēju ienākumu valstis.

Latvijas valsts kopējā Oficiālā attīstības palīdzība (OAP) ir valdības palīdzība, kas veicina partnervalstu ekonomisko attīstību un labklājību.

Latvija - Officālā Attīstības Palīdzība (OAP), miljoni USD

Latvija - Officālā Attīstības Palīdzība (OAP), miljoni USD
Avots: Development Co-operation Profiles – Latvia (oecd-ilibrary.org)