Pirms 110 gadiem dzimis ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, Latvijas diplomātiskā dienesta vadītājs Anatols Dinbergs (03.03.1911. Rīgā – 09.11.1993. Vašingtona, ASV).

Anatols Dinbergs piedzima Rīgā, inženiera ģimenē, 1937. gadā pabeidza Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu nodaļu.

Jau 1932. gada rudenī sāka darbu Ārlietu ministrijā kā praktikants, pēc gada kļuva par ārštata darbvedi goda konsulātā Lodzā, no 1934. gada ir III šķiras korespondents Ārlietu ministrijas Rietumu, vēlāk – Juridiskajā nodaļā. 1937. gadā jūnijā sāka strādāt karjeras konsulātā Ņujorkā, bet 1941. gada janvārī, kad konsulātu likvidēja, par atašeju sūtniecībā Vašingtonā.

Latvijas diplomātiskā dienesta vadītājs Kārlis Zariņš 1949. gada jūnijā iecēla A. Dinbergu par 1. sekretāru, no 1954. gada novembra – par sūtniecības Vašingtonā padomnieku.

Pēc pilnvarotā lietveža Arnolda Spekkes pensionēšanās ar ASV Valsts departamenta akceptu 1970. gada oktobrī Anatols Dinbergs kļuva par pilnvaroto lietvedi, sūtniecības vadītāju.

1971. gada septembrī Latvijas diplomātisko pārstāvju sanāksmē Parīzē, Anatolu Dinbergu ievēlēja par Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītāju.

Dienestu viņš vadīja 20 gadus, sasaucot gan deviņas Latvijas diplomātisko pārstāvju sanāksmes Londonā, Parīzē un Ženēvā, trīs ikgadējās apspriedes Vašingtonā – 1989., 1990. un 1991. gadā. Pēdējā piedalījās Jānis Jurkāns, pirmais ārlietu ministrs pēc neatkarības atjaunošanas.

Šajā laikā A. Dinbergs iecēla sūtniecības vadītājus Londonā, Latvijas interešu pārstāvjus Vācijā, kā arī goda konsulus, turpināja izdot sūtniecības Vašingtonā Preses biroja gatavoto “Latvian Information Bulletin”.

Pēc 1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas Latvijas diplomātiskā dienesta vadītājs Anatols Dinbergs, Latvijas pārstāvniecību vadītāji un sūtniecības Vašingtonā diplomāti pieņēma lēmumu līdz valsts pilnīgas neatkarības atgūšanai un 1922. gada Satversmes darbības atjaunošanai sniegt jaunajām valsts varas un pārvaldes institūcijām Latvijā visu iespējamo atbalstu. A. Dinbergs un viņa vadītais ārlietu dienests akcentēja, cik svarīgs ir Latvijas valstiskuma tiesiskās pēctecības jautājums.

Pēc pārejas perioda beigām izveidojās vienots ārlietu dienests – apvienojās pastāvošās pārstāvniecības Rietumvalstīs ar Ārlietu ministrijas jaunizveidotajām pārstāvniecībām.

1991. gada 18. septembrī Augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs iecēla Aanatolu Dinbergu par vēstnieku ASV. Vienlaikus 1991. gada septembrī – decembrī A. Dinbergs bija Latvijas pastāvīgais pārstāvis ANO.

1992. gada decembrī pieredzējušais diplomāts nolika vēstnieka pilnvaras. Nostrādājis ārlietu dienestā 61 gadu, Anatols Dinbergs 1993. gada 9. novembrī devās mūžībā.

Vairāk par A. Dinbergu var izlasīt šeit.

Savukārt Ārlietu ministrijas arhivāres Silvijas Križevicas stāstījumu Lilitas Eglītes veidotajā raidījumā "Ielas garumā" (15.12.2018.) iespējams noklausīties šeit (no 15:26 līdz 17:17 minūtei).

Latvijas pilnvarotais lietvedis, sūtniecības un diplomātiskā dienesta vadītājs Anatols Dinbergs ar kundzi Rutu pieņemšanā pie ASV prezidenta Ričarda Niksona. Vašingtona, 1971. gada 8. februāris.

Foto: de Kuns. Ārlietu ministrijas arhīvs

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieku apspriede. No kreisās: sūtniecības Vašingtonā padomnieks Voldemārs Kreicbergs, Latvijas interešu pārstāvis Vācijā Ādolfs Šilde, pilnvarotais lietvedis, sūtniecības Vašingtonā un diplomātiskā dienesta vadītājs Anatols Dinbergs, Latvijas goda konsuls Melburnā Emīls Dēliņš, Latvijas goda konsuls Losandželosā Aivars Jerumanis, sūtniecības Vašingtonā 1. sekretārs Jānis Lūsis. Vašingtona, 1989. gada 15.–16. maijs.

Autors nav zināms. Ārlietu ministrijas arhīvs

Latvija sūtniecības Vašingtonā vadītājs, Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta Rietumvalstīs vadītājs Anatols Dinbergs, ārlietu ministrs Jānis Jurkāns, Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdētājs Gunārs Meierovics. Vašingtona, 1991. gada 14. aprīlis.

Autors nav zināms. Ārlietu ministrijas arhīvs

Diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītāju Rietumvalstīs, kopš 1991. gada septembra – arī vēstnieku ASV Anatolu Dinbergu sagaida ārlietu ministrs Jānis Jurkāns. Rīga, 1991. gada 15. novembris. Autors nav zināms. Ārlietu ministrijas arhīvs