Rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Ārlietu Ministrija
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000069065
Bankas konts:
LV49TREL2110036038000
Bankas nosaukums:
Valsts Kase
Bankas kods:
TRELLV22

Ceļošana un konsulārie pakalpojumi

Palīdzība ārkārtējā situācijā ārvalstīs

Sankcijas 

Jautājumos par sankcijām

 

* Saskaņā ar Iesniegumu likumu Ārlietu ministrija:

  • sniegs atbildi uz vēstuli atbilstoši jautājuma risināšanas steidzamībai, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tās saņemšanas;
  • ir tiesīga neizskatīt saņemto vēstuli, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi;
  • ir tiesīga neatbildēt uz vēstuli, ja Jūsu nosūtītajā iesniegumā būs personu cieņu aizskarošs teksts, jo Jūs uzņematies pilnu atbildību par saturu, ko ievadiet lauciņā "Jūsu jautājums".

Jautājumiem un ieteikumiem par mājas lapu rakstiet uz: webmaster@mfa.gov.lv