Valsts pārvaldes iestāžu darbinieki var tikt norīkoti darbā jeb sekondēti ES institūcijās kā nacionālie eksperti. Vispārējās prasības amata kandidātiem ir augstākā izglītība un vismaz trīs gadu darba pieredze.

Nacionālo ekspertu norīkojuma periods visbiežāk ilgst divus gadus. Minimālais sekondēšanas ilgums ir seši mēneši, bet maksimālais četri gadi. Norīkojuma laikā darba devējs Latvijā nacionālajam ekspertam maksā darba algu un veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, savukārt ES institūcija maksā dienas naudu un ikmēneša uzturēšanās pabalstu. Tāpat darba devējam ir pienākums pēc atgriešanās nodrošināt ekspertam iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu. Atsevišķos gadījumos (t.s. cost free amati) darba devējam ir jāapmaksā visi ar sekondēšanu saistītie izdevumi. Kārtību, kādā nacionālie eksperti tiek norīkoti darbā ES institūcijās, nosaka ES institūciju izstrādātie tiesību akti. Katra ES institūcija var izvirzīt papildus prasības pretendentam uz konkrētu amatu. Eiropas Komisijas lēmums nacionālo ekspertu nosūtīšanai (latviski) (angliski).

Vakances nosaukums Pieteikšanās termiņš
27/07/2024
25/07/2024
27/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/07/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/05/2024
25/06/2024
27/05/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/05/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/05/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/05/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/05/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024
27/05/2024

Intereses gadījumā lūdzam vismaz trīs darba dienas pirms norādītā pieteikšanās termiņa iesniegt Ārlietu ministrijai šādus dokumentus (tie nosūtāmi elektroniskā formā uz epasta adresi: Cilvekresursu.departamenta.info@mfa.gov.lv)

 1. Pretendenta pieteikums angļu, vācu vai franču valodā. Pieteikuma adresāts: vakances sludinājumā minētās struktūrvienības vadītājs. Pieteikuma sākumā nepieciešams norādīt vakances kodu (piemēram, COMP-F-4).
 2. Pretendenta CV angļu vai vācu, vai franču valodā.
 3. Pretendenta darba devēja rakstiski izteiktu gatavību norīkojuma gadījumā ES institūcijā uzņemties atbilstošās saistības. Iesakām izmantot šo veidlapu:

  Kontaktinformācija:

  Ārlietu ministrija
  Cilvēkresursu departaments
  Tālrunis: +371 67016338