Latvijas attiecības ar Moldovu tiek veidotas, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Tās ir dinamiskas, draudzīgas un konstruktīvas, veidojot aktīvu politisko dialogu.

Sadarbība ar Moldovu ir viena no Latvijas prioritātēm Eiropas kaimiņattiecību politikā un Austrumu partnerībā, kā arī jau kopš 2005. gada Moldova ir viena no Latvijas attīstības sadarbības partnervalstīm.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU RAKSTUROJUMS

Moldova Latvijas neatkarību atzina 1991. gada 26. augustā, Latvijas Moldovas neatkarību 1992. gada 28. janvārī. Diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1992. gada 1. septembrī.

Latvijas Republikas vēstniecība atrodas Kišiņevā

Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Moldovas Republikā no 2019. gada 31. janvāra ir Uldis Mikuts.

Moldovā ir viens Latvijas goda konsuls: Valērijs Dragņevs (Valeriu Dragnev), kura konsulārais apgabals aptver valsts dienvidu rajonus Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Calarasi, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Hincesti, Gagauzia, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Stefan Voda, Straseni, Taraclia. Goda konsuls rezidē Basarabjaskā (Basarabeasca).

Valsts pārstāvība Latvijā

Moldovas Republikas vēstniecība atrodas Rīgā, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā no 2020. gada 21. jūlija ir Adrians Roša (Andrian Roşa).

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Moldovā

2023. g. 27.aprīlī

Latvijas Republikas ārlietu ministra E. Rinkēviča kopīgā, Latvijas organizētā, NB8 valstu ārlietu ministru darba vizīte Moldovā

2023.g. 22. martā

Saeimas priekšsēdētāja E. Smiltēna, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs R. Kola un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja A. Sprūda darba vizīte Moldovā

2023.g. 20. februārī

Latvijas Republikas ārlietu ministra E. Rinkēviča darba pusdienas ar Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministru Niku Popesku (Nicu Popescu) Briselē, ES Ārlietu padomes sanāksmes laikā

2023. g. 5.janvārī

Moldovas Republikas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministra Niku Popesku (Nicu Popescu) darba vizīte Latvijā
2022. g. 20. septembrī

Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Moldovas Republikas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministru Niku Popesku Ņujorkā, ANO Ģenerālās asamblejas laikā

2022. g. 1.jūnijā

Latvijas Republikas Ministru prezidenta K. Kariņa tikšanās ar Moldovas Republikas prezidenti Maiju Sandu (Maia Sandu) Roterdamā, Nīderlandes Karalistē

2022. g. 31. maijā–01. jūnijā

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas I. Mūrnieces kopīgā NB8 parlamentu priekšsēdētāju darba vizīte Moldovā

2022. g. 7. aprīlī

Latvijas Republikas prezidenta E. Levita oficiālā vizīte Moldovas Republikā

2022. g. 21. martā

Latvijas Republikas ārlietu ministra E. Rinkēviča darba pusdienas ar Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministru Niku Popesku Briselē, ES Ārlietu padomes sanāksmes laikā

2021. g. 23. augusts

Valsts prezidenta E. Levita tikšanās ar Moldovas prezidenti M. Sandu (Maia Sandu) Krimas platformas atklāšanā

2021. g. 17. augusts Ārlietu ministra E. Rinkēviča vizīte Moldovā
2020. g. 26. augusts Valsts prezidenta E. Levita video saruna ar Moldovas prezidentu I. Dodonu (Igor Dodon)
2019. g. 23. septembris Valsts prezidenta E. Levita tikšanās ar Moldovas prezidentu I. Dodonu (Igor Dodon) ANO Ģenerālās asamblejas laikā

2013. g. 19.–21. februāris

Ministru prezidenta V. Dombrovska oficiālā vizīte Moldovā
2006. g. 3.–4. aprīlis Valsts prezidentes V.V. Freibergas valsts vizīte Moldovā

Moldovas amatpersonu vizītes Latvijā

2020. g. 12. februāris Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministra A. Čokoja (Aureliu Ciocoi) vizīte Latvijā
2018. g. 17. maijs Moldovas aizsardzības ministra E. Sturzas (Eugen Sturza) vizīte Latvijā
2017. g. 3.–5. decembris Moldovas parlamenta priekšsēdētāja A. Kandu (Adrian Candu) vizīte Latvijā 
2015. g. 22. maijs Moldovas prezidenta N. Timofti (Nicolae Timofti) dalība Rīgas samitā, tikšanās ar Latvijas prezidentu A. Bērziņu
2005. g. 26.–27. septembris Moldovas prezidenta V. Voroņina (Vladimir Voronin) valsts vizīte Latvijā

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

2010. gada augustā Rīgā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Latvijas Saeimas kanceleju un Moldovas parlamenta kanceleju, kas paredz Latvijas puses atbalstu Moldovas parlamenta administrācijas kapacitāšu stiprināšanai.

Sākot ar 2023. gada 26. janvāri, 14. Saeimā darbojas deputātu grupa sadarbībai ar Moldovas parlamentu.

No 2019. gada 5. jūlija Moldovas parlamentā strādā deputātu grupa sadarbībai ar Latvijas parlamentu. Grupa strādā 23 deputātu sastāvā.

Starp Latvijas un Moldovas parlamentiem notiek dažāda veida sadarbība, īpaši eirointegrācijas jautājumos. Notiek pieredzes apmaiņas tikšanās un starp-parlamentārās vizītes.

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA

Kopš 2005. gada Moldova ir viena no Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritārajām valstīm. Latvijas īstenotie attīstības sadarbības projekti sniedz atbalstu Moldovas reformu procesam, tai skaitā valsts pārvaldes un tieslietu sistēmas reformai, reģionālajai attīstībai, eksportspējas veicināšanai, robežsardzes un kinologu dienesta modernizācijai, vides aizsardzībai, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pašvaldību attīstībai un citām jomām.

Moldova noteikta kā prioritāra valsts arī Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam. Sadarbība ar Moldovu ir balstīta Latvijas pārejas un ES integrācijas pieredzes un labās prakses nodošanā ar mērķi sniegt ieguldījumu Asociācijas līgumu un Dziļās un aptverošās brīvās tirdzniecības zonas vienošanos ieviešanā. Sadarbība ir vērsta arī uz partnervalstu teritoriālās integritātes un sabiedrības noturības stiprināšanu.

2022. gadā Moldovas atbalstam attīstības politikas ietvaros kopā novirzīti 222 060 EUR jeb teju 17% no visa Ārlietu Ministrijas divpusējā attīstības sadarbības finansējuma.

Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.–2023. gadam iekļauts finansiāls atbalsts šādu projektu Moldovas atbalstam īstenošanai:

  1. Pārtikas un veterinārā dienesta projekts “Moldovas Nacionālā pārtikas nekaitīguma aģentūras (ANSA) spēju stiprināšana, veicinot eksporta/importa kontroļu efektivitāti un sekmējot nekaitīgu preču un produktu apriti” ir 2023. gada granta konkursa ietvaros jaunākais apstiprinātais projekts, kas sniegs būtisku palīdzību Moldovas standartu tuvināšanai ES.
  2. Rīgas Juridiskās augstskolas programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā Centrālāzijas, ES Kaimiņvalstu un Rietumbalkānu reģiona valstīm kopš 2014. gada. Programmu absolvējuši 559 dalībnieki, no tiem 50 no Moldovas.
  3. Valsts kontrole reģionālos projektus Gruzijā, Moldovā un Ukrainā īsteno kopš 2016. gada. 2022. gadā sniegts atbalsts institucionālo spēju stiprināšanā finanšu revīziju un revīzijas kvalitātes kontroles aspektos.
  4. Latvijas standarts veicināja Gruzijas un Moldovas nacionālo standartizācijas institūciju kapacitātes stiprināšanu. Projekta laikā partneriem tika nodota Latvijas pieredze ES standartu ieviešanā, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pielāgoties ES tirgus prasībām.
  5. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca jau 3. gadu sniedz atbalstu Moldovas veselības nozarei. 2022. un 2023. gadā īstenojamais projekts paredz medicīnas iestāžu lomas veicināšanu dezinformācijas apkarošanā COVID-19 pandēmijas, kara Ukrainā un korupcijas novēršanas kontekstā.
  6. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai īstenoja projektu Moldovā lokālā līmeņa demokrātijas attīstībai un kopienu noturībai. Moldovas bibliotekāru delegācija 2022.gada novembrī bija vizītē Rīgā, kurā tikās ar LNB pārstāvjiem, un piedalījās vizītē Latgalē, kur apmeklēja vietējās bibliotēkas.
  7. Latvijas Lauku forums atbalstīja Moldovas reģionālo attīstības plānošanas organizāciju kapacitātes stiprināšanu un jauniešu iesaistes veicināšanu lauku attīstībā, parlamentārās platformas izveidi lauku kopienām.
  8. Baltic Human Rights Society īsteno projektu Gruzijā, Moldovā un Ukrainā cilvēktiesību izglītības jomā. Projektā tiks izstrādāts digitāls uzziņas un mācību rīks - Cilvēktiesību gids.
  9. Satversmes tiesas projekts Moldovas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšanai (projekts tika īstenots Moldovā 2021.g.).
  10. Baltijas Mediju izcilības centra (BMIC) projekts Gruzijā, Moldovā un Ukrainā “Visaptveroša sabiedrības noturība pret dezinformāciju caur medijpratības attīstību Latvijā un Austrumu partnerības valstīs”.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

2022. gadā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskajiem datiem, kopējais ārējās preču tirdzniecības apjoms ar Moldovu bija 38 miljoni EUR, pieaugot par 31% salīdzinājumā ar 2021.gadu. Minētajā periodā ārējās tirdzniecības bilance Latvijai ar Moldovu bija pozitīva 19.44 miljonu EUR apmērā.

Preču eksports ar Moldovu 2022. gadā veidoja 29 miljonus EUR, pieaugot par 33% salīdzinājumā ar 2021. gadu. Lielākais pieaugums eksporta apjomā bija preču kategorijās Papīrs un kartons (126%), Optiskās ierīces un aparatūra (76%), Mehānismi un mehāniskas ierīces (56%).

Preču imports ar Moldovu 2022. gadā veidoja 9 miljonus EUR, pieaugot par 27% salīdzinājumā ar 2021. gadu. Lielākais pieaugums importa apjomā bija preču kategorijās Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi (125%), Elektroierīces un elektroiekārtas (28%), Dārzeņu, augļu, riekstu izstrādājumi (61%) un  Dzelzs un tērauds (62%).

2022.gadā Latvijai ar Moldovu bija līdzsvarota pakalpojumu tirdzniecības bilance - pakalpojumu eksports uz Moldovu bija 3 MEUR apmērā, tāpat arī  pakalpojumu importa apjoms bija 3 MEUR apmērā.

Plašāk: https://eksports.csb.gov.lv/lv/years/countries-selected/export/2021/TOTAL/MD

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2022. gada IV ceturksnī Moldovas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nesasniedza 1 MEUR apmēru. Savukārt Latvijas tiešās investīcijas Moldovā 2022. gada IV ceturkšņa beigās bija 1 MEUR apmērā, samazinoties par 93% salīdzinājumā ar apjomu 2021.gada beigās (15 MEUR). Uz 2023.gada sākumu, Latvijas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti 70 uzņēmumi ar Moldovas investīcijām pamatkapitālā, ieņemot 69. vietu pēc kopējo ieguldījumu apjoma (188 903,- EUR).

Nozares, kurās ir būtiskākās Moldovas investīcijas Latvijā ir Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība; Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi: Kravu pārvadājumi pa auto ceļiem; Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos u.c.

Plašāk par investīcijām: https://statdb.bank.lv/lb/Data/128

NODERĪGAS SAITES

Latvijas vēstniecība Moldovā: https://www2.mfa.gov.lv/moldova
Moldovas vēstniecība Rīgā: https://letonia.mfa.gov.md/en
ES un Moldovas attiecības: https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/eastern-partnership/moldova/
Moldovas prezidenta kanceleja: https://www.presedinte.md/eng
Moldovas valdība: https://www.gov.md/en 
Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija: 
https://mfa.gov.md/en
Moldovas parlaments: https://www.parlament.md/
Moldovas investīciju un eksporta veicināšanas aģentūra: https://www.invest.gov.md/

Moldovas tūrisma aģentūra: https://moldova.travel/en/