Latvija ES 20

ES prioritāros darbības virzienus nosaka dalībvalstu pieņemtā ES Stratēģiskā programma 2019.–2024. gadam. Tajā ietverti četri galvenie virzieni:

  • pilsoņu un brīvību aizsardzība;
  • ekonomiskās bāzes attīstīšana;
  • klimata neitrālas, zaļākas, taisnīgākas un iekļaujošākas nākotnes veidošana;
  • Eiropas interešu un vērtību veicināšana pasaulē.

Būtiski ņemt vērā arī U. fon der Leienas vadītās Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes 2019.–2024. gadam.

Arī Latvijai ir svarīgi klimata un digitālie jautājumi, ES pamatvērtībās balstīti tiesiskie, politiskie un ekonomiskie pamatprincipi, un spēcīga ES ārējās darbības jomā.

Latvijas prioritārie jautājumi ES darbā katru gadu tiek atspoguļoti ārlietu ministra ikgadējā ārpolitikas ziņojumā.