Latvija iesaistās Ukrainas rekonstrukcijā kopš 2022. gada. Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā paredzēta ilgtermiņā, ik gadu šim mērķim atvēlot 5 000 000 eiro no valsts budžeta līdzekļiem.

Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā ir balstīta Ukrainas, jo īpaši Čerņihivas apgabala, vajadzībās, kā arī ņemot vērā Latvijas iespējas, esošās iestrādnes un attīstības sadarbības prioritāros virzienus:

  • digitalizācija,
  • laba pārvaldība,
  • dzimumu līdztiesība,
  • izglītība,
  • ekonomiskā izaugsme,
  • klimata pārmaiņas.

Atbalsta mērķis ir pamatpakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem, kara radīto traumu pārvarēšana un Čerņihivas apgabala sociālekonomiskā attīstība.

Krievijas agresijas rezultātā Čerņihivas apgabalā ir izpostīti vairāk nekā 20 000 objektu, t.sk. kritiskās un sociālās infrastruktūras. Tāpat karš ir būtiski ietekmējis iedzīvotāju psiholoģisko stāvokli, radījis traumas, kuru risināšanā nepieciešams tūlītējs atbalsts. Latvijai iesaistoties Ukrainas rekonstrukcijā, tiek veicināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, kas tieši uzlabo noturību un dod cerību labākai rītdienai, kas kara laikā ir ļoti svarīgi.

Latvijas līdzšinējā iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā balstīta uz 2022. gada 6. septembrī Ministru kabinetā apstiprināto Ārlietu ministrijas informatīvo ziņojumu “Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā”, kas noteica, ka Latvija prioritāri iesaistīsies Čerņihivas apgabala (Ukraina) rekonstrukcijā, kā arī 2023. gada 1. jūnijā Ministru kabinetā apstiprināto Ārlietu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par Latvijas iesaisti Ukrainas, jo īpaši Čerņihivas apgabala, rekonstrukcijā”, kas noteica prioritāros virzienus.

2023. gadā Latvija uzsāka strukturētu atbalstu Ukrainas rekonstrukcijai, kam budžetā piešķirti 5 100 000 eiro (Ārlietu ministrijai 3 100 000 eiro, Ekonomikas ministrijai 2 000 000 eiro).

Ārlietu ministrija rekonstrukcijas projektu ieviešanā sadarbojās ar ANO Attīstības aģentūru (UNDP) par sociālās infrastruktūras objektu atjaunošanu Čerņihivas apgabalā, Latvijas NVO “Uzņēmēji mieram” par mājokļu atjaunošanu Jahidnes ciemā un “Centru MARTA” par atbalsta centru sievietēm izveidi Čerņihivā. Tāpat Ārlietu ministrija sadarbojās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai sniegtu metodisku atbalstu teritoriālā attīstības plāna izstrādē Čerņihivas apgabalā.

Noderīga informācija par iespējām iesaistīties Ukrainas rekonstrukcijā

Kontakti