NATO Ārlietu minestriālis

Šobrīd Eiropa saskaras ar nopietniem drošības izaicinājumiem gan no Austrumiem, gan Dienvidiem. Nozīmīgu apdraudējumu rada Krievijas agresīvā politika, it īpaši agresija Ukrainā, un dažādu teroristisko grupējumu radītie draudi. Drošības vides izmaiņu rezultātā Latvija kopā ar sabiedrotajiem pievērš pastiprinātu uzmanību drošības politikai un aizsardzības spēju stiprināšanai kā nacionālajā, tā arī starptautiskajā līmenī. Latvijas drošības politikā noteicošo lomu ieņem dalība NATO un Eiropas Savienībā. Šajās organizācijās un arī divpusējā sadarbībā ar sabiedrotajiem Latvija īsteno aktīvu ārpolitiku, lai stiprinātu savu, reģiona un starptautisko drošību.

Latvijas skatījumā efektīvas atturēšanas politikas neaizvietojama sastāvdaļa ir sabiedroto militārā klātbūtne Latvijā. Tādēļ viens no svarīgākajiem Latvijas ārpolitikas uzdevumiem ārējās drošības jomā ir sekmēt sabiedroto militārās klātbūtnes stiprināšanu Latvijā ilgtermiņā, tādējādi nodrošinot arī visu NATO dalībvalstu kolektīvo aizsardzību. Ne mazāk svarīgs uzdevums ir NATO ātrās reaģēšanas spēju nostiprināšana, kas ļautu krīzes gadījumā nosūtīt papildspēkus un sniegt palīdzību jebkurai alianses dalībvalstij. 

Latvijas dalībai NATO ir neaizstājama nozīme mūsu valsts aizsardzības stiprināšanā un nodrošināšanā. Vienlaikus būtisks ir arī Latvijas ieguldījums visas alianses kolektīvajā aizsardzībā. Rūpējoties par savu drošību un būdama atbildīgs sabiedrotais, Latvija piedalās NATO operācijās, nodrošina uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto karavīriem Latvijā, kā arī iegulda aizsardzībā 2% no IKP, tādējādi ieviešot kolektīvi pieņemtos lēmumus.

Ievērojamu iespaidu uz drošības vidi atstāj militāru un nemilitāru apdraudējumu kopums, ko dēvē par hibrīddraudiem. Šādā gadījumā valsts un sabiedrības destabilizēšanas nolūkā tiek izmantotas ne tikai tiešas militāras darbības, bet arī citi elementi – kiberuzbrukumi, dezinformācijas un propagandas kampaņas, izlūkošanas operācijas, ekonomikas un enerģētikas instrumenti, viltus maskētu kaujinieku un teroristu izmantošana uzbrukumiem u.c. Hibrīdās karadarbības metodes var tikt pielietotas gan atsevišķi, gan kombinācijā ar militāriem konvencionāliem uzbrukumiem. Latvija aktīvi iesaistās NATO un ES darbā, lai meklētu efektīvākos risinājumus hibrīdapdraudējuma novēršanai. Būtiskas bažas rada citu valstu atbalstīti kiberuzbrukumi un ietekmes operācijas informācijas telpā.

Lai sniegtu ieguldījumu NATO spēju attīstībā informācijas telpā un tās analīzē, Latvija ir izveidojusi NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru.

Uz globālo un Latvijas drošības vidi negatīvu ietekmi atstāj arī jaunā koronavīrusa Covid 19 izplatība. NATO turpina aktīvu darbu, lai dotu savu ieguldījumu COVID 19 izraisīto apdraudējumu novēršanā un sniegtu atbalstu savstarpējās palīdzības koordinēšanā un nodrošināšanā, kā arī cīņā ar COVID 19 izraisīto dezinformāciju.   

Noderīgas saites:

NATO Briseles samita deklarācija: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs: http://www.stratcomcoe.org/

NATO mājaslapa: http://www.nato.int/

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapa: http://www.mod.gov.lv/