• Mārtiņš Mits, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis;

• Aldis Laviņš, Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes komisijā “Demokrātija caur tiesībām” jeb Venēcijas komisijā;

• Solvita Olsena, Latvijas eksperte Eiropas komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT);

• Anhelita Kamenska, Latvijas eksperte Eiropas komisijā pret rasismu un neiecietību (ECRI);

• Mārtiņš Paparinskis, Latvijas eksperts Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā (FCNM AC)

• Kristīne Dupate, Latvijas eksperte Eiropas Sociālo tiesību komitejā;