• Mārtiņš Mits, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis;
  • Aldis Laviņš, Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes komisijā “Demokrātija caur tiesībām” jeb Venēcijas komisijā;
  • Imants Jurevičius, Latvijas eksperts Eiropas komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT);
  • Anhelita Kamenska, Latvijas eksperte Eiropas komisijā pret rasismu un neiecietību (ECRI);
  • Kristīne Dupate, Latvijas eksperte Eiropas Sociālo tiesību komitejā;
  • Latvijas eksperts Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvajā komitejā (FCNM AC).