• Mārtiņš Mits, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis;
  • Ineta Ziemele, Latvijas pārstāve Eiropas komisijā "For Democracy Through Law" (Venēcijas komisija);
  • Solvita Olsena, Latvijas eksperte Eiropas komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai;
  • Anhelita Kamenska, Latvijas eksperte Eiropas komisijā pret rasismu un neiecietību (European Commission against Racism and Intolerance - ECRI);
  • Kristīne Dupate, Latvijas eksperte Eiropas Sociālo tiesību komitejā.