Latvija veido aizvien aktīvāku sadarbību ar Centrālāzijas reģiona valstīm, tai skaitā ar Kirgizstānu. Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts atbalsta arī ciešākas ES attiecības ar Centrālāzijas reģiona valstīm.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU HRONOLOĢIJA

2014. gada 17.-18. decembrī notika Kirgizstānas ārlietu ministra Erlana Abdildajeva oficiālā vizīte Latvijā.

2014. gada 6.-7. februārī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs oficiālā vizītē apmeklēja Kirgizstānu.

2008. gada 21.-22. maijā notika Kirgizstānas premjerministra I.Čudinova darba vizīte Latvijas Republikā, kuras laikā notika LV – KG Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos 1.sēde. Kirgizstānas premjerministra darba vizītes Latvijas Republikā laikā notika arī tikšanās ar Latvijas Republikas augstākajām amatpersonām un tika parakstīts līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, kā arī abu valstu premjerministru Kopīgais paziņojums.

2007. gada 13. un 14. septembrī notika Ministru prezidenta Aigara Kalvīša darba vizīte Kirgizstānā, kuras laikā starp Latviju un Kirgizstānu tika parakstīts ekonomiskās, rūpnieciskās zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums. Šis līgums aptver sadarbību tādās jomās kā rūpniecība, zinātne, tehnoloģijas un inovācijas, investīciju politika, transports, tranzīts, tūrisms, enerģētika, statistika u.c.

Lai nodrošinātu sekmīgu līguma īstenošanu, tika izveidota Latvijas un Kirgizstānas Starpvaldību komisija ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos.

Divpusējo attiecību kontekstā pie perspektīvākajām jomām var minēt ekonomisko sadarbību, t.sk., transporta un loģistikas nozarē, sadarbību izglītības jomā. Latvijas pilsoņi uz Kirgizstānu var doties bez vīzas.

Kirgizstāna ir viena no prioritārajām valstīm Latvijas attīstības sadarbībā. Latvija ir ieinteresēta turpināt sadarbības projektus tādās jomās kā laba pārvaldība un vietējās pārvaldes stiprināšana, izglītības sektora reformas un dzimumu līdztiesība.

Paralēli politiskā dialoga un ekonomisko attiecību attīstīšanai, paplašinās nozaru ministriju un to pakļautībā esošo iestāžu sadarbība. Piemēram, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests veiksmīgi sadarbojas ar partneriem Kirgizstānā, daloties savā pieredzē par dzīvnieku veselības un pārtikas uzraudzības sistēmas pilnveidošanu. 

Starp abu valstu Tirdzniecības un rūpniecības kamerām ir noslēgta vienošanās par sadarbību. 

DIVPUSĒJĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS

Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 16,81 MEUR (59. vieta) palielinoties par 2,80 MEUR jeb 20% salīdzinoši ar 2015. gadu.Preču tirdzniecība 2016. gadā (CSP dati)

 • Eksporta apjoms uz Kirgizstānu sasniedza 11,92 MEUR, kas ir par 8,62% vairāk nekā 2015. gadā.
 • Importa apjoms no Kirgizstānas sasniedza 4,90 MEUR, kas ir par 61,06% vairāk nekā 2015. gadā.
 • Latvijai ar Kirgizstānu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 7,02 MEUR apmērā.
 • Latvijas galvenās eksporta preču grupas bija pārtikas rūpniecības produkti (62.59%; galvenokārt nedenaturēts etilspirts); transportlīdzekļi (17.84%; galvenokārt automobiļi); ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija (15.33%; galvenokārt medikamenti).
 • Latvijas galvenā importa preču grupa bija metāli un to izstrādājumi (99,88%; galvenokārt vara atgriezumi un lūžņi).

Preču eksports:

1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66% no kopējā Latvijas eksporta

2. Igaunija – 1 103 397 863 EUR jeb 11,45%

3. Krievija – 787 520 432 EUR jeb 8,16%

56. Kirgizstāna – 11 916 314 jeb 0,12%

Preču imports:

1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24% no kopējā importa Latvijā

2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%

3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

...

53. Kirgizstāna – 4 895 781 EUR jeb 0,04%

Galvenās eksporta preces uz Kirgizstānu sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

11 916 314

100%

Pārtikas rūpniecības produkti

-         Nedenaturēts etilspirts – 89,09%

-         Sagatavotas vai konservētas zivis – 6,35%

7 458 811

62.59%

Transportlīdzekļi

-         Automobiļi – 98,07%

2 126 298

17.84%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

-         Medikamenti – 92,02%

1 826 971

15.33%

Galvenās importa preces no Kirgizstānas sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

4 895 781

100%

Metāli un to izstrādājumi

-         Vara atgriezumi un lūžņi – 89,03%

-         Alumīnija atgriezumi un lūžņi – 9,38%

4 839 017

98.84%

Pakalpojumu tirdzniecība 2016. gadā (avots: Latvijas Banka)

 • Kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Kirgizstānu sasniedza 0,46 MEUR
  • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Kirgizstānu sasniedza 0,34 MEUR
  • Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Kirgizstānas sasniedza 0,12 MEUR
  • Latvijai ar Kirgizstānu bija pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 0,22 MEUR apmērā.

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem, 2016. gada 4. ceturkšņa beigās Kirgizstānas tiešo investīciju atlikumi Latvijā sasniedza 0,51 MEUR, savukārt Latvijas tiešo investīciju atlikumi Kirgizstānā šajā laika periodā nav reģistrēti.

INFORMĀCIJAS AVOTI

Kirgizstānas valdības mājas lapa - http://www.gov.kg/

Kirgizstānas prezidenta mājas lapa - http://www.president.kg/

Kirgizstānas Ārlietu ministrijas mājas lapa - http://www.mfa.gov.kg/

Eiropas Saveinības pārstāvniecība Kirgizstānā - http://eeas.europa.eu/kyrgyz_republic/index_en.htm