Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) bija pirmā globālā starptautiskā organizācija, kurā Latvija iestājās 1991. gada 17. septembrī īsi pēc neatkarības atgūšanas. ANO izveidota 1945. gadā un šobrīd tās sastāvā ir 193 dalībvalstis.

Latvija ANO un citās starptautiskajās organizācijās līdz šim ir konsekventi iestājusies par starptautisko tiesību un teritoriālās integritātes ievērošanu, un darbojusies jautājumos, kas veicina ilgtspējību un attīstību gan Latvijā, gan globālā mērogā. Latvija bijusi aktīva tādos tematiskajos jautājumos, kā sieviešu tiesību un iespēju veicināšana, likuma vara un tiesiskums, mediju brīvība un žurnālistu aizsardzība, informāciju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana. Sekojot aktualitātēm ANO ietvaros, Latvijai ir svarīgi jautājumi par digitālajiem risinājumiem un mākslīgo intelektu, t.sk., ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī rīcība klimata jomā.

Latvija ir bijusi ievēlēta ANO Cilvēktiesību padomē uz 2015.2017. gada termiņu un ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas Izpildpadomē uz 2013.2015. gada termiņu. Kopš 2007. gada Latvija ir ANO Zinātnes, tehnoloģiju un attīstības komitejas dalībvalsts. Šobrīd Latvija jau trešo reizi ir ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes dalībvalsts uz 2020.–2022. gada termiņu. Tāpat Latvija ir ievēlēta ANO Sieviešu statusa komisijā uz 
2021.–2025.gada termiņu.

Apliecinot Latvijas spēju uzņemties atbildību un dot aktīvu pienesumu pasaules mēroga procesiem, Latvija kandidē ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā un Starptautisko tiesību komisijas vēlēšanās 2021. gadā. Latvijas cilvēktiesību eksperti pēdējo gadu laikā ievēlēti vairākās ANO komitejās – ANO Cilvēktiesību komitejā, ANO Spīdzināšanas novēršanas komitejā, ANO Cilvēktiesību padomes darba grupā par patvaļīgu aizturēšanu. Kopš 2018. gada Latvijā ir izveidota Latvijas jauniešu delegāta ANO programma.

Par Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) dalībvalsti Latvija kļuva 1991. gada 14. oktobrī ar mērķi stiprināt savu atgūto neatkarību un starptautisko atpazīstamību. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību. UNESCO ir specializēta ANO aģentūra, kas dibināta 1945. gada 16. novembrī. Pēc sava juridiskā statusa tā ir patstāvīga, autonoma starpvaldību organizācija. Šobrīd tajā ir 195 dalībvalstis.

Noderīgas saites: