Latvijas un Pakistānas attiecības raksturojamas kā labas un konstruktīvas. 2019. gada maijā notika politiskās konsultācijas starp abu valstu Ārlietu ministrijām, kas veidoja pamatu tālākam politiskajam dialogam, kā arī apliecināja interesei attīstīt sadarbību ekonomikas, kultūras un izglītības jomā.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm tika nodibinātas 1996. gada 29. aprīlī.

Latvijas pārstāvība valstī

No 2014. līdz 2018. gadam Latvijas intereses Pakistānā pārstāvēja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igors Apokins (vēstnieks rezidēja Rīgā). Pašlaik Pakistānā nav akreditēts Latvijas vēstnieks.

Pakistānā, Karači, Sidas provinces konsulārajā apgabalā darbojas Latvijas goda konsuls Madžids Sultans Kvadža (Majid Sultan Khwaja),.

Valsts pārstāvība Latvijā

Pakistānas Islāma Republikas vēstniecība atrodas Varšavā Polijā. Nerezidējošais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā no 2021. gada 13. aprīļa līdz 2022. gada jūnijam bija Maliks Muhammads Faruks (Malik Muhammad Farooq).

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Pakistānā

2016. gada 5.-7. decembris

Valsts sekretāra A. Pildegoviča darba vizīte

2015. g. 8.–9. decembris

Ārlietu ministra E. Rinkēviča vizīte

2015. g. 24.–27. februāris

Vēstnieka I. Apokina darba vizīte

2014. gada

30. septembris - 4. oktobris

Vēstnieka I. Apokina akreditācijas vizīte

2014. g. 5.–6. aprīlis

Īpašo uzdevumu vēstnieka I. Apokina vizīte

Pakistānas amatpersonu vizītes Latvijā

2021. g. 23. septembris

Pakistānas vēstnieka M. M. Faruka (Malik Muhammad Farooq) darba vizīte

2019. g. 7. maijs 

Pakistānas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka Eiropas jautājumos Z. A. Džandžua (Zaheer A. Janjua) darba vizīte

2017. g. 27.–30. novembris 

Pakistānas vēstnieka Š. A. Hana akreditācijas

2014. g. 24. novembris

Pakistānas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka Eiropas jautājumos N. Riaza darba vizīte

2014. g. 3.–4.jūnijs

Pendžabas provinces gubernatora M. Savara un gubernatora padomnieka T. M. Paša vizīte

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvija ir ieinteresēta paplašināt ekonomiskās attiecības ar Pakistānu. Latvijas preču un pakalpojumu tirdzniecībai ar Pakistānu 2021. gadā bija tendence samazināties. Latvijai ar Pakistānu ir pozitīva tirdzniecības bilance  3,45 MEUR apmērā preču tirdzniecībā. Saskaņā ar CSP datiem, 2021. gadā kopējais Latvijas preču eksports uz Pakistānu veidoja 9,13 MEUR, samazinoties par 47%, salīdzinot ar 2020.gadu. Savukārt, imports veidoja 5,68 MEUR, samazinoties par 21%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Nozīmīgākās Latvijas preču eksporta kategorijas ir dzelzs un tērauds (40% no kopējā apjoma), koks un tā izstrādājumi (33%), elektroierīces un mehānismi (11%), importa – tekstilizstrādājumi (40%), kokvilna (26%), ādas izstrādājumi (10%), graudaugu produkti (7%). Pakalpojumu eksports un imports 2021. gadā veidoja 1 M EUR.

Plašāk:

Ārējā tirdzniecība pēc valsts (csb.gov.lv)
https://statdb.bank.lv/lb/Data/128

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ

2021/2022. akadēmiskā gada pilna laika studentu skaits no Pakistānas ir 190.

NODERĪGAS SAITES

Latvijas Republikas un Pakistānas Islāma Republikas divpusējie līgumi 

Par Pakistānu:
Pakistānas Islāma Republikas prezidenta kanceleja: http://www.presidentofpakistan.gov.pk/

Pakistānas Islāma Republikas valdība: http://www.pakistan.gov.pk/

Pakistānas Islāma Republikas Ārlietu ministrija: http://mofa.gov.pk/

Pakistānas Islāma Republikas parlaments: https://www.na.gov.pk/en/index.php

Pakistānas Islāma Republikas vēstniecība Varšavā: https://mofa.gov.pk/warsaw-poland/