DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm tika nodibinātas 1996. gada 29. aprīlī.

Latvijas un Pakistānas attiecības raksturojamas kā labas un konstruktīvas. Politiskā dialoga tālākās attīstības veicināšanai, kā arī, radot plašākas iespējas sadarbībai ekonomikas un kultūras jomā.

Latvijas vēstnieki Pakistānā

No 2014. līdz 2018. gadam Latvijas intereses Pakistānā pārstāvēja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igors Apokins (vēstnieks rezidēja Rīgā). Pašlaik Pakistānā Latvijas vēstnieks nav akreditēts.

Pakistānas vēstnieki Latvijā

Pakistānas intereses Latvijā no 2017. gada 28. novembra līdz 2020. gada 6. martam pārstāvēja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Šafkats Ali Hans (Shafqat Ali Khan).

Latvijas goda konsuli Pakistānā

Latvijai Pakistānā ir viens goda konsuls - Madžids Sultans Kvadža (Majid Sultan Khwaja), Karači, Sidas provinces konsulārajā apgabalā.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Pakistānas amatpersonu vizītes Latvijā

2019. gada 7. maijs

Rīgā norisinājās Latvijas un Pakistānas Ārlietu ministriju Piektās politiskās konsultācijas. Latviju sarunās pārstāvēja valsts sekretāra vietnieks – politiskais direktors Jānis Mažeiks, un Pakistānas delegāciju vadīja valsts sekretāra vietnieks Eiropas jautājumos Zahīrs A. Džandžua (Zaheer A. Janjua)

2017. gada

27. – 30. novembris 

Pakistānas vēstnieka Šafkata Ali Hana (Shafqat Ali Khan) akreditācijas vizīte Rīgā

2014. gada

24. novembris 

Latvijas un Pakistānas politiskās konsultācijas Rīgā. No Latvijas puses tās vadīja valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors Eduards Stiprais, savukārt Pakistānas Ārlietu ministrijas delegāciju vadīja valsts sekretāra vietnieks Eiropas jautājumos Nadīms Riazs (Nadeem Riyaz)

2014. gada

3. - 4.jūnijs

Pendžabas provinces gubernatora Mohamma Savara (Mohammad Sarwar) un gubernatora padomnieka Tarika Mahmūda Paša (Tariq Mahmood Pasha) vizīte Latvijā

2011. gada

6. oktobris

Latvijas un Pakistānas Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas Rīgā, kurās Latvijas delegāciju vadīja Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājs Jānis Mažeiks, savukārt Pakistānas delegāciju - valsts sekretāra vietnieks Abduls Basits (Abdul Basit)

2009. gada

19. februāris

Rīgā notika pirmās Latvijas Ārlietu ministrijas un Pakistānas Ārlietu ministrijas politiskās konsultācijas, kuru ietvaros Pakistānas delegācija tikās ar ārlietu ministru Māri Riekstiņu

2008. gada

26. - 28. augusts

Pakistānas vēstniecības Zviedrijā tirdzniecības padomnieka Džaveda Akbāra Bhati vizīte. Vizītes ietvaros bija tikšanās ar LIAA, LTRK, LDDK pārstāvjiem un biznesa struktūrām

Latvijas amatpersonu vizītes Pakistānā

2016. gada 5.-7. decembris

Valsts sekretāra Andreja Pildegoviča darba vizīte Pakistānā un dalības Latvijas un Pakistānas politiskajās konsultācijās

2015. gada 8.-9. decembris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Pakistānā: divpusējā tikšanās ar Pakistānas premjerministra padomnieku ārlietu jautājumos (ārlietu ministra pienākumi) Sartadžu Azizu (Sartaj Aziz), dalība starptautiskajā Afganistānas turpmākajai izaugsmei veltītajā konferencē “Āzijas sirds”, goda konsulāta Islamabadā atklāšana

2015. gada 24.-27. februāris

Vēstnieka Igora Apokina darba vizīte Pakistānā: Latvijas prezidentūras ES Padomē atklāšana Islamabadā un tikšanās ar ES delegācijas Pakistānā vadītāju Larsu-Gunnaru Vigemarku (Lars-Gunnar Wigemark). Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Karači

2014. gada

30. septembris - 4. oktobris

Vēstnieka Igora Apokina akreditācijas vizīte Pakistānā

2014. gada 5. - 6. aprīlis

Īpašo uzdevumu vēstnieka Igora Apokina vizīte Pakistānā (Lahore, Islamabada), kuras ietvaros notika tikšanās ar Pendžabas provinces gubernatoru Mohammadu Sarvaru (Mohammad Sarwar), federālo dzelzceļa ministru Havadžu Rafiku (Khawaja Saad Rafique), sporta un tūrisma ministru Muhamadu Šarifu (Muhammad Shahbaz Sharif), kā arī bijušo Pakistānas premjerministra vietnieku Šaudri Parvezu Elahi (Chaudhry Parvez Elahi) un bijušo provinces izglītības ministru Mianu Imranu Masūdu (Mian Imran Masood), kā arī divpusējās konsultācijas Pakistānas Ārlietu ministrijā, no Pakistānas puses tās vadīja Ārlietu ministrijas ģenerāldirektors Eiropas jautājumos Zahirs Pervezs Hans (Zaheer Pervaiz Khan)

1997. gada 25. - 28. decembris

Latvijas delegācijas vizīte Pakistānā, kuru vadīja ārlietu ministrs V. Birkavs 

Tikšanās

2013. gada 24. septembris

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ANO ĢA ietvaros tikās ar Pakistānas premjerministra padomnieku nacionālās drošības un ārlietu jautājumos Sartadžu Azizu (Sartaj Aziz)

2011. gada 19. septembris

Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis Ņujorkā tikās ar Pakistānas ārlietu ministri Hinu Rabini Haru (Hina Rabbani Khar)

2008. gada 30. oktobris

Valsts prezidents Valdis Zatlers Pasaules ekonomikas foruma ietvaros tikās ar Pakistānas premjerministru Jusafu Raza Gilani (Yousaf Raza Gillani).

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Pakistāna ir Latvijas 61. nozīmīgākais eksporta un 57. nozīmīgākais importa preču tirdzniecības partneris.  2019. gadā preču tirdzniecības bilance bija pozitīva: ~5,6 milj. EUR.

Preču un pakalpojumu tirdzniecība ar Pakistānu

2019. gadā kopējais preču eksports veidoja ~11,3 milj. EUR, kas ir par 37% mazāk nekā 2018. gadā. Savukārt preču imports no Pakistānas pieauga par 45%, sasniedzot ~5,7 milj. EUR.

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas: metāli un to izstrādājumi (59%), koksne un tās izstrādājumi (27%), mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (4%).

Galvenās importa preču grupas no Pakistānas: tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (79%), augu valsts produkti (11%), jēlādas, ādas, kažokādas un izstrādājumi (7%).

Pakalpojumi: pakalpojumu eksports 2019. gadā saglabājās nemainīgs 2 milj. EUR apmērā, savukārt pakalpojumu imports no Pakistānas veidoja 1 milj. EUR.

Investīcijas                                                                                        

2019. gada beigās ieguldījumi Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos no Pakistānas veidoja ~0,8 milj. EUR. Investīcijas tika veiktas 50 uzņēmumos.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēs 2018./2019. mācību gada sākumā studēja 187 studenti no Pakistānas (2017./2018. mācību gadā - 137).

LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

ES un Pakistānas sadarbība balstās uz 2004. gada Sadarbības nolīgumu (Cooperation Agreement between the European Community and Pakistan on Partnership and Development), kā arī 2012. gadā pieņemto ES-Pakistānas Piecu gadu iesaistes plānu.

2014. gada 24. novembrī parakstīts saprašanās memorands starp Latvijas un Pakistānas Ārlietu ministrijām par regulāra divpusējo konsultāciju mehānisma izveidi.

NODERĪGAS SAITES

Informācija ceļotājiem /node/2627

Pakistānas Islāma Republikas parlaments https://www.na.gov.pk/en/index.php

Pakistānas Islāma Republikas valdība: http://www.pakistan.gov.pk/

Pakistānas Islāma Republikas Ārlietu Ministrija: http://mofa.gov.pk/

Pakistānas vēstniecība Latvijā (atrodas Stokholmā): https://pakistanembassy.se/

Tūrisma informācija: http://www.tourism.gov.pk/