2008. gada 20. februārī Latvija atzina Kosovas Republikas neatkarību. Latvijas un Kosovas diplomātiskās attiecības nodibinātas 2008. gada 10. jūnijā.

Latvijas pārstāvība Kosovā

Latviju Kosovā pārstāv Latvijas vēstniecība Čehijas Republikā.

No 2020. gada 20. februāra Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Kosovas Republikā ir Gunta Pastore.

Kosovas pārstāvība Latvijā

Kosovu Latvijā pārstāv Kosovas vēstniecība Zviedrijas Karalistē.

No 2021. gada 23. novembra Kosovas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā ir Škendije Geci Šerifi (Shkëndije Geci Sherifi).

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Kosovā

2015. g. 23. aprīlis

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Kosovā

2008. g. 8.–9. jūlijs

Ārlietu ministra Māra Riekstiņa vizīte Kosovā

Kosovas amatpersonu vizītes Latvijā

2012. g. 30. novembris Kosovas ārlietu ministra Envera Hodžaja (Enver Hoxhaj) vizīte Latvijā

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Ārējā tirdzniecība pēc valsts (csb.gov.lv)

https://statdb.bank.lv/lb/Data/128

NODERĪGAS SAITES

Divpusējo īgumu datubāze

Kosovas prezidentūra: https://president-ksgov.net/?page=2,1

Kosovas parlaments: https://www.kuvendikosoves.org/eng/home/

Kosovas premjerministrs: https://kryeministri.rks-gov.net/en/

Kosovas ārlietu ministrija: https://mfa-ks.net/en/