2006. gada 14.decembrī Ņujorkā Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Haiti Republiku (Republic of Haiti).

Par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret Haiti

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

2006. gada 14.decembrī Ņujorkā Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Haiti Republiku (Republic of Haiti). Kopīgo komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp abām valstīm Latvijas vārdā parakstīja ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece, pastāvīgā pārstāve ANO Ņujorkā Solveiga Silkalna un Haiti vārdā – ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Leo Meroress (Léo Mérores).

Latvija ar Haiti uztur diplomātisko sadarbību, galvenokārt, starptautisku organizāciju ietvaros.

Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pievienojās Eiropas Savienības sadarbības dialogam ar Haiti, kas notiek Eiropas Savienību un Karību jūras reģiona valstu – Caricom – dialoga ietvaros.

Kopš 2009.gada janvāra Haiti ir iecelta Latvijas goda konsule Anne-Rose Christina Schon. 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ 

Preču tirdzniecība 2015. g. (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports:

 1. Lietuva – 1 744 095 595 EUR jeb 18,30% no kopējā Latvijas eksporta
 2. Igaunija – 1 043 830 759 EUR jeb 10,95%
 3. Krievija – 829 890 599 EUR jeb 8,71%

178. Haiti – 28 640 EUR jeb 0,00%

Imports:

 1. Lietuva – 1 912 284 353 EUR jeb 17,18% no kopējā importa Latvijā  
 2. Vācija– 1 205 061 975 EUR jeb 10,83%
 3. Polija – 1 192 514 217 EUR jeb 10,71%

Imports no Haiti nav reģistrēts. 

Latvijas un Haiti tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2015. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

14487

120

2007

9612

0

2008

4 479

821

2009

22 079

1 178

2010

15 703

1 162

2011

20 602

56

2012

13 177

36

2013

5 547 622

0

2014

11 850 611

23 282

2015 29 640

0

 • 2015. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 11,87 MEUR (183. vieta).
 • Eksporta apjoms uz Haiti sasniedza 28 tūkst. EUR, kas ir par 99,75% jeb 11,82 MEUR mazāk nekā 2014. gadā. 
 • Latvijai ar Haiti ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 28 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Haiti: pārtikas rūpniecības produkti (94,71%).
 • Pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums netika reģistrēts 2015.gadā.

Galvenās eksporta preces uz Haiti sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā eksporta

Kopā

29 640

100%

Pārtikas rūpniecības produkti

-            Nedenaturēts etilspirts 100%

28 071

94.71%

Investīcijas(avots: Latvijas Banka)

Līdz 2015. gada beigām Latvijā netika reģistrēti Haiti tiešo investīciju atlikumi, arī Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Haiti netika reģistrēti.

LATVIJAS IESAISTE HAITI ATJAUNOŠANĀ 

2010. gada 12. janvārī Haiti skāra 7.3 balles spēcīga zemestrīce, kuras rezultātā tika nopostīti apmēram 90% no valsts galvaspilsētas Portoprensas, iznīcinot praktiski visu infrastruktūru, t.sk. valdības ēkas.

2010. gada 18. janvārī Latvijas valdība lēma par 15 000 eiro piešķiršanu palīdzības sniegšanai Haiti zemestrīcē cietušajiem. Piešķirtie līdzekļi pārskaitīti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Centrālajam ārkārtējās palīdzības fondam, ar kura starpniecību tiek koordinēta finansiālās palīdzības sniegšana Haiti iedzīvotājiem.

2010. gada 23. marta Ministru kabineta sēdē valdība konceptuāli atbalstīja Latvijas turpmāku iesaisti Haiti atjaunošanā.

2010. gada 31. martā Ņujorkā Latvijas vēstnieks ANO Normans Penke piedalījās ANO rīkotā Haiti atjaunošanai veltītā starptautiskā augsta līmeņa donoru konferencē, kuras mērķis bija mobilizēt starptautisko atbalstu Haiti ilgtermiņa atjaunošanas vajadzību nodrošināšanai pēc postošās zemestrīces šā gada janvārī. Konferences laikā tika paziņots arī par Latvijas plānoto ieguldījumu Haiti atjaunošanā.

Balstoties uz 2010. gada 16. novembra Ministru kabineta sēdes lēmumu, Latvijas ieskaitīja 33 000 latu Haiti Rekonstrukcijas fondā.

Vienlaikus tika arī lemts par humānās palīdzības 20 000 latu apmērā novirzīšanu caur ANO Pasaules pārtikas programmu, lai palīdzētu Haiti cīnīties ar holēras epidēmijas izraisītajām sekām. 

ĪSA INFORMĀCIJA PAR HAITI

Platība

27,750 km², krasta līnija: 1771 km, robežojas ar Dominikānas Republiku, robeža 360 km

Iedzīvotāju skaits

9,035,536 (2010. gada jūlijs)

Galvaspilsēta

Portoprensa

Valsts valoda

Franču, kreolu

Reliģija

Romas katoļu (80%), Protestanti (16%), Baptisti (10%). Izplatīti arī dažādi afrikāņu ticējumi un rituāli

Valsts iekārta

Pus-prezidentāla Republika

Nacionālā svētku diena

Neatkarības diena 1.janvāris. Haiti ir neatkarīga valsts kopš 1804. gada un bija pirmā neatkarīgā valsts Latīņamerikā

Naudas vienība

gurds

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Eiropas Savienības – Haiti Republikas attiecības: http://www.eeas.europa.eu/haiti/index_en.htm

Kontakti:

Latvijas Republikas Goda konsulāts Haiti http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#HT 

Informācija ceļotājiem:

Latvijas pilsoņi, dodoties uz Haiti, var uzturēties līdz 90 dienām bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. 

Ceļojumu brīdinājumihttp://www.am.gov.lv/lv/haiti-celojumu-bridinajumi

Aplikācija „Ceļo droši: http://www.am.gov.lv/lv/mobila-aplikacija-celo-drosi