Latvija ar Haiti uztur diplomātisko sadarbību, galvenokārt, starptautisku organizāciju ietvaros.

Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pievienojās Eiropas Savienības sadarbības dialogam ar Haiti, kas notiek Eiropas Savienību un Karību jūras reģiona valstu – Caricom – dialoga ietvaros.

2006. gada 14. decembrī Ņujorkā Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Haiti Republiku (Republic of Haiti). Kopīgo komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp abām valstīm Latvijas vārdā parakstīja ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece, pastāvīgā pārstāve ANO Ņujorkā Solveiga Silkalna un Haiti vārdā – ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Leo Meroress (Léo Mérores).

Kopš 2009. gada janvāra Haiti ir iecelta Latvijas goda konsule Anne-Rose Christina Schon.

Plašāk

2010. gada 12. janvārī Haiti skāra 7.3 balles spēcīga zemestrīce, kuras rezultātā tika nopostīti apmēram 90% no valsts galvaspilsētas Portoprensas, iznīcinot praktiski visu infrastruktūru, t.sk. valdības ēkas.

2010. gada 18. janvārī Latvijas valdība lēma par 15 000 eiro piešķiršanu palīdzības sniegšanai Haiti zemestrīcē cietušajiem. Piešķirtie līdzekļi pārskaitīti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Centrālajam ārkārtējās palīdzības fondam, ar kura starpniecību tiek koordinēta finansiālās palīdzības sniegšana Haiti iedzīvotājiem.

2010. gada 23. marta Ministru kabineta sēdē valdība konceptuāli atbalstīja Latvijas turpmāku iesaisti Haiti atjaunošanā.

2010. gada 31. martā Ņujorkā Latvijas vēstnieks ANO Normans Penke piedalījās ANO rīkotā Haiti atjaunošanai veltītā starptautiskā augsta līmeņa donoru konferencē, kuras mērķis bija mobilizēt starptautisko atbalstu Haiti ilgtermiņa atjaunošanas vajadzību nodrošināšanai pēc postošās zemestrīces šā gada janvārī. Konferences laikā tika paziņots arī par Latvijas plānoto ieguldījumu Haiti atjaunošanā.

Balstoties uz 2010. gada 16. novembra Ministru kabineta sēdes lēmumu, Latvijas ieskaitīja 33 000 latu Haiti Rekonstrukcijas fondā.

Vienlaikus tika arī lemts par humānās palīdzības 20 000 latu apmērā novirzīšanu caur ANO Pasaules pārtikas programmu, lai palīdzētu Haiti cīnīties ar holēras epidēmijas izraisītajām sekām.