Pašlaik Latvijas un Mozambikas divpusējās attiecības ir mazaktīvas, kā arī sadarbības potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 1992. gada 29. aprīlī.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

  1. Lietuva – 1 644 307 313   EUR jeb 17,59%
  2. Krievija – 1 105 268 055   EUR jeb 11,82%
  3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb   10,76%

65. Mozambika – 7 818 827 EUR jeb   0,08%

  1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40%
  2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91%
  3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

    Mozambika – imports nav reģistrēts

Latvijas un Mozambikas tirdzniecības dinamika

Gads

Eksports

Imports

2009

4 932 808

7 735

2010

3 482 653

0

2011

88 500

681

2012

934 495

3 575

2013

187 437

0

2014

7 818 827

0

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 7,82 MEUR Mozambika ieņem 74.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās eksporta preces uz Mozambiku sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

7   818 827

100%

Augu valsts produkti:

-          Kvieši un kviešu   un rudzu maisījums 100,00%

5 480 690

70,10%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija:

-          Minerālie vai   ķīmiskie mēslošanas līdzekļi 100,00%

2 145 267

27,44%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014. gadā Latvija uz Mozambiku eksportējusi pakalpojumus 30 tūkst. EUR vērtībā.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Mozambikas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Tāpat arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Mozambikā.