Ārpus Latvijas dažādās mītnes zemēs pasaulē dzīvo, mācās un strādā vairāk nekā 370 000 Latvijas diasporas pārstāvju. Latvijas diaspora ietver tautiešus, kas izceļojuši no Latvijas teritorijas vairākos emigrācijas viļņos kopš 19.gadsimta beigām, tostarp nesenās emigrācijas laikā izbraukušos Latvijas valstspiederīgos, kuri uztur saikni ar Latviju. Šobrīd lielākās latviešu kopienas dzīvo Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Īrijā, Zviedrijā, Austrālijā, Krievijā, Brazīlijā, Vācijā, Beļģijā, Izraēlā, Norvēģijā, Spānijā, kā arī citās zemēs pasaulē.

Latvijas diasporas organizācijas un mediji

Liela daļa Latvijas diasporas organizāciju - biedrības, kopienas, baznīcas, kultūras organizācijas - apvienojušās pasaules latviešu „jumta” organizācijā - Pasaules Brīvo latviešu apvienībā (PBLA). Taču vienlaikus ārpus PBLA diasporas organizāciju tīkla darbojas arī daudzas citas organizācijas un kopienas. Tāpat arī pastāv dažādi diasporas mediji – avīzes, laikraksti, biļeteni, apkārtraksti, izdevumi digitālā formātā, portāli un citas komunikācijas platformas, kas līdz ar diasporas organizāciju mājaslapām sniedz iespēju uzzināt par diasporas pasākumiem mītnes zemēs, par iespējām iesaistīties latviešu kopienas dzīvē, par izglītības un kultūras tematiem, par praktiskiem padomiem un ieteikumiem, kas tautiešiem noderīgi, dzīvojot mītnes zemēs, kā arī par aktuālo Latvijā.