Latvijas premjerministrs Aigars Kalvītis 20.aprīlī svinīgi atklāja otro Latvijas pārstāvniecību Tālajos Austrumos - vēstniecību Japānā, Tokijā.

Atklāšanas uzrunā Ministru prezidents norādīja, ka "abu valstu attiecības piedzīvo vēsturisku brīdi, jo esam liecinieki jaunām un līdz šim neapgūtām sadarbības iespējām, ko dod diplomātiskās pārstāvniecības tieša darbība Japānā. Nav šaubu, ka Latvijas vēstniecība ieņems galveno vietu plašu kontaktu dibināšanā starp mūsu valstīm, veidojot politiskos, ekonomiskos un kultūras sadarbības kontaktus". 

Vēstniecības atvēršana ir jauns izaicinājums arī Latvijas diplomātiskajam dienestam, jo Latvijas ārpolitikā pastiprinās sadarbība ar Āzijas valstīm. Pirmais Latvijas vēstnieks Japānā būs Pēteris Vaivars, kam Ministru prezidents novēlēja plašu redzējumu un apņēmību, uzsākot darbu Japānā un pilnībā no jauna veidojot mūsu valsts diplomātisko pārstāvniecību. 

Vēstniecības atklāšanā piedalījās arī Japānas ārlietu viceminists Jasuhisa Šiodzaki (Yasuhisa Shiozaki), kurš īsā uzrunā atzinīgi novērtēja Latvijas valdības lēmumu un rīcību atverot vēstniecību Tokijā, tādā veidā apliecinot patiesu ieinteresētību vispusējā abu valstu sadarbības stiprināšanā.

Vēstniecības atklāšanā piedalījās arī Japānas parlamenta, Latvijas un Japānas sadraudzības grupas pārstāvji, kā arī Latvijas uzņēmēju delegācija, kas viesojas Japānā Ministru prezidenta vizītes ietvaros.

Latvijas vēstniecības atvēršana Japānā apliecina mūsu valsts dziļo ieinteresētību veidot dinamiskas, padziļinātas divpusējās attiecības, kurās īpašs akcents liekams uz ekonomisko sadarbību. To apliecina arī biznesa delegācijas līdzdalība Ministru prezidenta vizītē.