Līdzfinansējuma granta projektu konkurss “Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības un attīstības (globālās) izglītības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Republikā”

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu īstenošanai pilsoniskās sabiedrības organizācijām (nevalstiskajām organizācijām (NVO) un sociālajiem partneriem), kas ieguvušas finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, t.sk. Eiropas Komisijas.