Eiropas Savienības Austrumu Partnerības valstis

Moldova

Gruzija

Ukraina

Baltkrievija

Centrs MARTA īsteno projektu ar mērķi sniegt atbalstu personām, kas ir cietušas no Baltkrievijas varas iestāžu vardarbības un brīvību ierobežošanas, nodrošinot psiholoģisku, praktisku, juridisku un medicīnisku palīdzību.

Latvijas Žurnālistu asociācija sniedz palīdzību Baltkrievijas neatkarīgo mediju pārstāvjiem, kas bēg no Baltkrievijas režīma represijām.

Sniegts atbalsts Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai ar mērķi paaugstināt tās spēju īstenot pilsonisko pārmaiņu aktivitātes un stiprināt tās noturību politisko represiju apstākļos.

Īstenotas Latvijas pieredzes nodošanas aktivitātes Baltkrievijas sociālās uzņēmējdarbības sektora stiprināšanai.

Centrālāzija