Konstitucionālais likums "Par Latvijas Republikas valstisko statusu", ko 1991. gada 21. augustā pieņēma Augstākā padome, deva politisku impulsu Latvijas neatkarības atjaunošanas starptautiskās atzīšanas sākumam.

Islande bija pirmā ārvalsts, kas 1991. gada 22. augustā atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu. Turpinājums bija ļoti straujš – 1991. gada augustā un septembrī atbalstu Latvijas neatkarības atjaunošanai izteica vairāk nekā 70 valstis un līdz gada beigām jau 94 valstis. Diplomātiskās attiecības līdz gada beigām tika atjaunotas vai nodibinātas ar 45 valstīm. Diplomātiskās attiecības atjaunoja ar valstīm, kuras nebija atzinušas Latvijas okupāciju un iekļaušanu PSRS par starptautisko tiesību normām atbilstošu un uzskatīja, ka Latvijas valsts de iure ir turpinājusi pastāvēt. Valstis, kurām nebija diplomātisko attiecību ar Latviju līdz 1940. gadam, kā arī tās, kuras neatkarību ieguva 20. gadsimta vidū un otrajā pusē, uzsāka diplomātisko attiecību nodibināšanas procesu. Nekavējoties sākās diplomātisko pārstāvju iecelšana un pārstāvniecību atvēršana Latvijā.

Eksponētie dokumenti sakārtoti hronoloģiskā secībā. Lielākā daļa dokumentu ir oriģināli – tāds 1991. gadā bija informācijas nesējs – papīrs, un tieši tādā veidā (ar pasta sūtījumu, faksu vai teleksu) tos saņēma Ārlietu ministrija. Tie ir lēmumi, vienošanās, memorandi, komunikē, paziņojumi presei, notas, vēstules u.c. oficiālo dokumentu veidi un paveidi. Dažu oriģinālo dokumentu teksts ir izdzisis un grūti salasāms, tāpēc tie aizstāti ar digitāli atjaunotām kopijām.

Starptautisko attiecību praksē pastāv tradicionāli izveidojušies diplomātiskās sarakstes noteikumi, tomēr valstis mēdz pielietot arī savus pieņemtos dokumentu noformēšanas principus. Tāpēc eksponētie dokumenti noformējuma ziņā ir tik daudzveidīgi.

Dokumenti tulkoti latviešu valodā un publicēti 1999. gadā izdotajā krājumā "Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918-1998".

Pirms divdesmit gadiem uzsāktais Latvijas neatkarības atjaunošanas starptautiskās atzīšanas process ir bijis sekmīgs. Pašlaik Latvijai ir diplomātiskās attiecības ar vairāk nekā 160 valstīm.

(Lai apskatītu dokumentu pilnā izmērā, lūdzam aktivizēt saikni no attēla)

Dokumenta publicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Latvijas Nacionālo arhīvu ir obligāta.

Latvijas Republikas 21.08.1991. Konstitucionālais likums "Par Latvijas Republikas valstisko statusu"

Kopija. Parakstījis Augstākās Padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs un Augstākās Padomes sekretārs Imants Daudišs.
Oriģināls atrodas Latvijas Republikas Saeimas arhīvā: Latvijas Republikas Augstākās Padomes fonds, 10. apraksts, 3287. lieta, 189. lapa.

Igaunijas Republikas Augstākās Padomes 22.08.1991. deklarācija par attiecībām starp Igaunijas Republiku un Latvijas Republiku

Oriģināls. Igauņu val. Parakstījis Augstākās Padomes priekšsēdētājs Arnolds Rītels. Dokuments sastādīts un atsūtīts arī angļu val.

Islandes Republikas ārlietu ministra Jona Baldvina Hanibalsona 22.08.1991. vēstule par Latvijas neatkarības atzīšanu un diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val.

Lietuvas Republikas Augstākās Padomes 22.08.1991. deklarācija par attiecībām ar neatkarīgo Latvijas Republiku

Apliecināta kopija. Lietuviešu val. Parakstījis Augstākās Padomes priekšsēdētājs Vītauts Landsberģis.

Beļģijas Karalistes Ārlietu ministrijas 23.08.1991. preses paziņojums Baltijas valstu atzīšanas jautājumā

Digitāli atjaunots faksa attēls. Fakss 27.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā no Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Maskavā. Franču val. Ārlietu ministrs Marks Eiskenss.

Dānijas Karalistes ārlietu ministra Ufes Elemana-Jensena 24.08.1991. vēstule par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības

Telekss. 25.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Angļu val. Ārlietu ministrs Ufe Elemans-Jensens.

Dānijas Karalistes Ārlietu ministrijas nota par diplomātisko attiecību atjaunošanu no 24.08.1991.

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Dānijas Karalistes vēstnieks Oto Borhs.

Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas prezidenta Borisa Jeļcina 24.08.1991. dekrēts "Par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu"

Fakss. 24.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā no Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Maskavā. Krievu val.

Ungārijas Republikas Ārlietu ministrijas paziņojums par valdības 24.08.1991. lēmumu par Baltijas republiku neatkarības atzīšanu

Fakss. 25.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā no Ungārijas Ģenerālkonsulāta Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga). Neoficiāls tulkojums krievu val., rakstīts latīņu alfabēta burtiem.

Argentīnas Republikas vēstnieka PSRS Gastona de Prata Gaja vēstule par Argentīnas valdības 25.08.1991. deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu

Telekss. 26.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā no Argentīnas vēstniecības PSRS. Spāņu un angļu val.

Norvēģijas Karalistes ārlietu ministra Torvalda Stoltenberga 25.08.1991. nota par gatavību noslēgt diplomātiskās attiecības

Telekss, saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā 25.08.1991. Angļu val.

Somijas valdības 25.08.1991. paziņojums par Baltijas republiku neatkarību

Kopija. 26.08.1991. saņemts Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā no PSRS Ārlietu ministrijas. Krievu val.

Bulgārijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieka un ārlietu ministra Viktora Vlkova nota par 26.08.1991. lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Oriģināls. Bulgāru val.

Latvijas Republikas un Islandes Republikas 26.08.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Islandes Republikas ārlietu ministrs Jons Baldvins Hanibalsons.

Islandes, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 25.08.2001. paziņojums diplomātisko attiecību uzsākšanas desmitajā gadskārtā

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Islandes premjerministrs Dāvids Odsons, Islandes ārlietu ministrs Haldurs Asgrimsons, Igaunijas ārlietu ministrs Tomass Hendriks Ilvess, Latvijas ārlietu ministrs Indulis Bērziņš, Lietuvas ārlietu ministrs Antans Vaļonis.

Kanādas ārlietu valsts sekretāres Barbaras Makdugalas 26.08.1991. paziņojums par diplomātisko attiecību nodibināšanu ar Lietuvu, Latviju un Igauniju

Fakss. Pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lūguma 30.07.1998. atkārtoti atsūtīts no Kanādas Ārlietu un starptautiskās tirdzniecības departamenta. Angļu val.

Maltas Republikas valdības 26.08.1991. deklarācija par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības atzīšanu

Fakss. Deklarācijas teksts nosūtīts ar 27.08.1991. Maltas premjerministra Edvarda Feneha Adami vēstuli. Angļu val.

Moldovas Republikas prezidenta Mirčas Sņegura 26.08.1991. dekrēts "Par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu"

Kopija. Krievu val.

Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs, 290. fonds, 8. apraksts, 1059. lieta, 17. lapa.

Polijas Republikas premjerministra Jana Kšištofa Belecka 26.08.1991. vēstule par gatavību atjaunot starpvalstu attiecības

Kopija. Poļu val. Adresāts – Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis, dokumentā Jānis Godmanis.

Rumānijas ārlietu ministra Adriana Nastases nota par valdības 26.08.1991. lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Fakss. Angļu val.

Sanmarīno Republikas ārlietu valsts sekretāra Gabrieles Gati vēstule par Ministru Padomes 26.08.1991. lēmumu atbalstīt Latvijas neatkarību un nodibināt diplomātiskās attiecības

Telekss. 28.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Angļu val.

Ukrainas Augstākās Padomes Prezidija 26.08.1991. lēmums "Par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu"

Fakss. 27.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Ukraiņu val. Augstākās Padomes priekšsēdētājs Leonīds Kravčuks.

Austrālijas Savienības vēstnieka PSRS Kavana Houga vēstule par valdības 27.08.1991. lēmumu nodibināt diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm

Fakss. 27.08.1991. saņemts Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā no Austrālijas vēstniecības Maskavā. Angļu val.

Eiropas Kopienas dalībvalstu 27.08.1991. deklarācija par Baltijas valstu neatkarību

Fakss. 28.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā no Latvijas Informācijas biroja Briselē. Angļu val. Dalībvalstis: Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Vācija.

Gruzijas Republikas prezidenta Zviada Gamsahurdijas 27.08.1991. dekrēts par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

Fakss. Krievu val.

Luksemburgas Lielhercogistes ārlietu ministra Žaka F. Posa vēstule par valdības 27.08.1991. lēmumu atjaunot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas neatkarības atzīšanu

Telekss. 29. 08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Franču val.

Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes 27.08.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Norvēģijas Karalistes ārlietu ministrs Torvalds Stoltenbergs.

Zviedrijas karaļa Kārļa Gustava vēstule par valdības 27.08.1991. lēmumu atzīt Latvijas Republiku kā suverēnu un neatkarīgu valsti

Apliecināta kopija. Diplomātiskajā sarakstē pieņemts, ka oriģinālu nosūta adresātam (A. Gorbunovam), apliecinātu kopiju ārlietu resoram.

Zviedrijas Ārlietu ministrijas 27.08.1991. preses paziņojums "Zviedrija atzīst Baltijas valstis"

Angļu val. Piezīmes tekstā izdarītas Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā.

Austrijas Republikas ārlietu ministra Aloiza Moka 28.08.1991. vēstule par valdības lēmumu atzīt Latvijas Republikas suverenitāti un neatkarību

Oriģināls. Vācu val.

Čīles Republikas ārlietu ministra Enrikes Silvas Simmas 28.08.1991. apsveikums sakarā ar Latvijas valsts atgriešanos starptautiskajā sabiedrībā

Telekss. 29.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Spāņu val.

Jaunzēlandes vēstniecības PSRS paziņojums par valdības 28.08.1991. lēmumu atzīt Baltijas valstu neatkarību un nodibināt diplomātiskās attiecības

Telekss. 02.09.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Angļu val. Premjerministrs Džeimss B. Bolgers.

Vācijas Federatīvās Republikas ārlietu ministra Hansa-Dītriha Genšera personiskā nota un Latvijas Republikas ārlietu ministra Jāņa Jurkāna personiskā nota par diplomātisko attiecību atjaunošanu no 28.08.1991.

Oriģināli. Vācu val.

Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes 28.08.1991. vienošanās par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Latviešu un zviedru val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Zviedrijas Karalistes ārlietu ministrs Stens Andersons.

Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas valdības 29.08.1991. paziņojums par Latvijas neatkarības atzīšanu un diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Saņemts ar ārlietu ministra Jirži Dinstbira 29.08.1991. vēstuli. Čehu val.

Dienvidāfrikas Republikas vēstniecības Somijā nota par valdības 29.08.1991. lēmumu atzīt Baltijas valstu neatkarību

Oriģināls. Angļu val.

Itālijas Republikas prezidenta Frančesko Kosigas 29.08.1991. paziņojums par atbalstu Latvijas neatkarības atjaunošanai

Oriģināls. Itāliešu val.

Mongolijas Tautas Republikas vēstniecības PSRS 29.08.1991. nota par Latvijas Republikas suverenitātes un neatkarības atzīšanu

Oriģināls. Krievu val.

Slovēnijas Republikas ārlietu ministra Dimitrija Rupela nota par Nacionālās Asamblejas 29.08.1991. lēmumu par diplomātisko attiecību nodibināšanu ar Latvijas Republiku

Fakss. 04.09.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Angļu val.

Somijas Republikas ārlietu ministra Pāvo Vairinena nota un Latvijas Republikas ārlietu ministra Jāņa Jurkāna nota par diplomātisko attiecību atjaunošanu no 29.08.1991.

Oriģināli. Angļu val.

Svētā Krēsla valsts sekretāra Andželo Sodano 29.08.1991. vēstule sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības atgūšanu un oficiālo attiecību atjaunošanu

Fakss. Franču val. Pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lūguma 1998. gada augustā atsūtīts atkārtoti no Apustuliskās nunciatūras Lietuvā.

Šveices Konfederācijas Federālās Padomes 29.08.1991. paziņojums par diplomātisko attiecību uzsākšanu ar Baltijas valstīm.

Digitāli atjaunots faksa attēls. Vācu val. Parakstījis Šveices Konfederācijas pagaidu pilnvarotais lietvedis PSRS Stefans Speks.

Azerbaidžānas Republikas Augstākās Padomes 30.08.1991. paziņojums par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Moldovas, Gruzijas, Ukrainas un Baltkrievijas neatkarības atzīšanu

Telekss. 30.08.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Teksts krievu valodā, rakstīts latīņu alfabēta burtiem. Uz dokumenta Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā izdarītas piezīmes par tā saturu.

Latvijas Republikas un Francijas Republikas 30.08.1991. komunikē par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Franču val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Francijas Republikas valsts ministrs, ārlietu ministrs Rolāns Dimā.

Latvijas Republikas un Itālijas Republikas [30.08.1991.] kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Deklarācijas parakstīšanas datums [30.08.1991.] noteikts, izmantojot deklarācijas sagatavošanas materiālus. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Itālijas Republikas ārlietu ministra vietnieks Klaudio Vitalone.

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārlietu ministra Duglasa Hērda 30.08.1991. vēstule par diplomātiskajām attiecībām un atbalstu Latvijas uzņemšanai ANO

Oriģināls.

Nīderlandes Karalistes ārlietu ministra Hansa van den Bruka 30.08.1991. vēstule par Baltijas valstu neatkarības un suverenitātes atjaunošanai veltītu Eiropas Kopienas Vispārējo lietu padomes sanāksmi

Oriģināls. Angļu val. Dokumenta oriģināls saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā pēc tekstā minētās sanāksmes.

Polijas Republikas ārlietu ministra Kšištofa Skubiševska 28.08.1991. nota par diplomātisko attiecību atjaunošanu.

Oriģināls. Poļu val. Diplomātiskās attiecības atjaunotas 30.08.1991.

Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Džordža Buša 31.08.1991. vēstule sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības atgūšanu

Oriģināls. Angļu val.

Īrijas ārlietu ministra Džerarda Kolinsa 31.08.1991. vēstule sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības un suverenitātes atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val.

Kirgizstānas Republikas Augstākās Padomes 31.08.1991. lēmums “Par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu”

Kopija. Krievu val. Augstākās Padomes priekšsēdētājs Medetkans Šerimkulovs.

Amerikas Savienoto Valstu prezidenta paziņojums par Baltijas valstu neatkarību prezidenta preses konferencē Menas štata Kenebankportā 02.09.1991.

Prezidenta Džordža Buša 1991.gada 2.septembra preses konferences Meinā transkripts

Ekvadoras Republikas vēstnieka PSRS Pedro Sāda nota par Ārlietu ministrijas 02.09.1991. paziņojumu par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības ar Latviju, Igauniju un Lietuvu

Telekss. 04.09.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Spāņu un angļu val.

Grieķijas Republikas premjerministra Konstantīna Mitsotaka 02.09.1991. vēstule par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Kopija. Angļu val.

Nikaragvas Republikas vēstnieka PSRS Adolfo Evertca Velesa paziņojums par valdības 02.09.1991. lēmumu atzīt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību un nodibināt diplomātiskās attiecības

Oriģināls. Spāņu val.

Tunisijas Republikas ārlietu ministra Habiba Ben Jahijas nota par valdības 02.09.1991. lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Oriģināls. Franču val.

Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas 02.09.1991. protokols par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Ungāru val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Ungārijas Republikas ārlietu ministrs Gēza Jesenskis. Dokuments sastādīts un parakstīts arī latviešu val.

Venecuēlas vēstniecības PSRS nota par valdības lēmumu no 02.09.1991. atzīt Latvijas neatkarību

Oriģināls. Spāņu val.

Latvijas Republikas un Kanādas 03.09.1991. saprašanās protokols par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministra vietnieks Mārtiņš Virsis un Kanādas ārējās tirdzniecības ministrs Maikls Vilsons. Dokuments sastādīts un parakstīts arī franču un angļu val.

Turcijas Republikas vēstniecības PSRS 03.09.1991. nota par valdības lēmumu atjaunot diplomātiskās attiecības ar Latvijas Republiku

Oriģināls. Angļu val. Turcijas Republikas Vēstnieks PSRS Volkans Vurals

Brazīlijas Federatīvās Republikas ārlietu ministra Fransišku Rezeka vēstule par valdības lēmumu ar 04.09.1991. atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Telekss. 07.09.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Angļu val.

Izraēlas Valsts ģenerālkonsulāta Maskavā nota ar ārlietu ministra Dāvida Levi 04.09.1991. paziņojumu par Baltijas valstu neatkarības atzīšanu

Oriģināls. Angļu val.

Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 05.09.1991. saprašanās memorands par diplomātiskajām attiecībām

Oriģināls. Latviešu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministra pirmais vietnieks Mārtiņš Virsis un ASV valsts sekretāra palīga vietnieks Kērtiss Kemons. Dokuments sastādīts un parakstīts arī latviešu valodā.

Latvijas Republikas un Beļģijas Karalistes 05.09.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Beļģijas Karalistes ārlietu ministrs Marks Eiskenss.

Meksikas Savienoto Valstu ārlietu sekretāra Fernando Solanas 05.09.1991. vēstule par valdības ierosinājumu nodibināt diplomātiskās attiecības

Neoficiāls tulkojums no spāņu val. Vēstule nosūtīta ar Meksikas vēstnieka Stokholmā Horhe Pinto 09.09.1991. vēstuli Latvijas Informācijas birojam Stokholmā. Angļu val.

Šveices Konfederācijas Federālā ārlietu departamenta vadītāja Ženo Staelina nota par diplomātisko attiecību atjaunošanu no 05.09.1991.

Oriģināls. Vācu val.

Ēģiptes Arābu Republikas prezidenta kancelejas 06.09.1991. paziņojums Lietuvas, Igaunijas un Latvijas neatkarības jautājumā

Apliecināts tulkojums. Paziņojuma teksts saņemts 10.09.1991. PSRS Ārlietu ministrijas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu pārvaldē no Ēģiptes Arābu Republikas vēstniecības Maskavā. Krievu val.

Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas 06.09.1991. nota par gatavību apmainīties ar ārkārtējiem un pilnvarotiem vēstniekiem

Oriģināls. Angļu val.

Japānas ārlietu ministra Taro Nakajamas vēstule par valdības 06.09.1991. lēmumu atzīt Latvijas neatkarību un gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības

Kopija. Japāņu un angļu val.

Kolumbijas vēstniecības Maskavā nota par valdības 06.09.1991. deklarāciju par Baltijas republiku atzīšanu

Oriģināls. Spāņu val.

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Valsts padomes 06.09.1991. lēmums "Par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu"

Padomju Savienības Telegrāfa aģentūras paziņojums. Krievu val.

Peru Republikas Ārlietu ministrijas nota par valdības 06.09.1991. lēmumu atbalstīt Baltijas republiku iesaisti starptautiskajā sabiedrībā

Oriģināls. Spāņu un krievu val. Notas teksts rakstīts uz Peru vēstniecības PSRS veidlapas.

Singapūras Republikas Ārlietu ministrijas nota par valdības 06.09.1991. lēmumu atzīt Latvijas Republikas suverenitāti un neatkarību

Oriģināls. Saņemta Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā no Singapūras vēstniecības Maskavā ar 09.09.1991. notu. Angļu val.

Afganistānas Republikas 07.09.1991. paziņojums par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas neatkarības atzīšanu un premjerministra apsveikuma vēstule

Kopija. Dari val. un neoficiāls tulkojums krievu val.

Albānijas Republikas ārlietu ministra Muhameta Kaplani 07.09.1991. paziņojums par Latvijas Republikas atzīšanu

Fakss. 10.09.1991. saņemts Latvijas Informācijas birojā Stokholmā no Albānijas vēstniecības Zviedrijā un tajā pašā dienā no biroja pārsūtīts uz Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. Angļu val.

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas ārlietu ministra Kima Jonnama 07.09.1991. vēstule par valdības lēmumu atzīt Latvijas neatkarību

Oriģināls. Saņemts 08.09.1991. Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā. Korejiešu val.

Ķīnas Tautas Republikas valsts padomnieka un ārlietu ministra Cjaņa Cjičeņa 07.09.1991. vēstule par Latvijas valdības atzīšanu un tūlītēju diplomātisko attiecību nodibināšanu

Faksa kopija. Neoficiāls tulkojums angļu valodā. Pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lūguma 1998. gada augustā atsūtīts atkārtoti no Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā.

Bolīvijas Republikas vēstnieka PSRS Havjēra Muriļjo de la Ročas vēstule par valdības 08.09.1991. deklarāciju par Igaunijas, Lietuvas un Latvijas neatkarības atzīšanu

Fakss. Saņemts 10.09.1991. no Bolīvijas vēstniecības PSRS. Spāņu val.

Bangladešas Tautas Republikas vēstniecības Maskavā 09.09.1991. nota par valdības lēmumu atzīt Igaunijas, Lietuvas un Latvijas neatkarību

Kopija. Nota no Bangladešas vēstniecības Maskavā nosūtīta PSRS Ārlietu ministrijai, no kuras 10.09.1991. Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā saņemts notas tulkojums krievu valodā.

Latvijas Republikas un Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas 09.09.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministra vietnieks Mārtiņš Virsis un Čehijas un Slovākijas Federatīvās Republikas ārlietu ministrs Jirži Dinstbirs. Dokuments sastādīts un parakstīts arī čehu un angļu valodā.

Indijas Republikas vēstniecības Maskavā 09.09.1991. fakss ar premjerministra P. V. Narasimha Rao paziņojumu par Latvijas neatkarības atzīšanu

Fakss. 10.09.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Angļu val.

Kubas Republikas Ārlietu ministrijas 09.09.1991. nota par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības

Oriģināls. Spāņu val.

Sīrijas Arābu Republikas ārlietu ministra Faruka Al-Šaras 09.09.1991. vēstule par valdības lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību un nodibināt diplomātiskās attiecības

Fakss. 12.09.1991. saņemts Latvijas Informācijas birojā Stokholmā no Sīrijas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO. Arābu val.

Taizemes Karalistes vēstnieka Stokholmā Čaijas Čindavongses 09.09.1991. nota ar premjerministra Ananda Panjaračuna paziņojumu par atbalstu Latvijas suverenitātei un neatkarībai

Kopija. Angļu val.

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ārlietu ministra Ngujena Man Kama 09.09.1991. vēstule par valdības lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Oriģināls. Vēstule saņemta Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā ar Vjetnamas vēstniecības PSRS 10.09.1991. notu. Vjetnamiešu val. un neoficiāls tulkojums krievu val.

Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas 10.09.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Bulgārijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks un ārlietu ministrs Viktors Vlkovs. Dokuments sastādīts un parakstīts arī latviešu val.

Irānas Islāma Republikas ārlietu ministra Ali Akbara Velajati nota par gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības un atbalstu Latvijas neatkarībai, [10.09.1991.]

Oriģināls. Farsi val. Notas datums – ne agrāk par 10.09.1991. – noteikts pēc Irānas valdības paziņojuma datuma par Latvijas Republikas atzīšanu.

Pakistānas Islāma Republikas vēstniecības Maskavā 10.09.1991. nota ar Pakistānas premjerministra Mohammada Navaza Šarifa vēstuli par atbalstu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai

Oriģināls. Angļu val.

Malaizijas vēstnieka Maskavā M. Harona vēstule par valdības 11.09.1991. lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Fakss. 12.09.1991. saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Angļu val.

Armēnijas Republikas Augstākās Padomes 16.09.1991. vēstule ar Armēnijas Republikas Augstākās Padomes 12.09.1991. lēmumu par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu

Kopija. Krievu val. Armēnijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs L. Ter-Petrosjans, sekretārs A. Saakjans.

Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas 12.09.1991. kopīgais paziņojums par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Latviešu un ķīniešu val. Parakstījusi Latvijas Republikas ārlietu ministra vietniece Sandra Kalniete un Ķīnas Tautas Republikas ārlietu ministra vietnieks Tjaņs Dzenpejs. Dokuments sastādīts un parakstīts arī angļu val.

Ķīnas un Latvijas diplomātisko attiecību nodibināšanas 10 gadu jubilejas aploksne

Izdota 12.09.2001.

Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas Ārlietu ministrijas 12.09.1991. paziņojums par triju Baltijas republiku neatkarības pasludināšanu

Apliecināta kopija un neoficiāls tulkojums. Pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lūguma 08.09.1998. atkārtoti atsūtīts no Laosas vēstniecības Krievijas Federācijā. Laosiešu un krievu val.

Jemenas vēstniecības Maskavā 13.09.1991. nota par valdības lēmumu atzīt Baltijas valstu neatkarību

Oriģināls. Krievu val.

Latvijas Republikas un Rumānijas 13.09.1991. vienošanās par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Rumānijas ārlietu ministrs Adrians Nastase.

Filipīnu Republikas prezidentes Korasonas Akino 16.09.1991. paziņojums par Latvijas Republikas suverenitātes un neatkarības atjaunošanas atzīšanu

Apliecināta kopija. Angļu val. Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs, 290. fonds, 8. apraksts , 1112. lieta, 21. lapa.
Filipīnu vēstniecības Maskavā 11.10.1991. pavadnota – Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas arhīvā, 210. sērijā, oriģināls.

Indonēzijas Republikas ārlietu ministra Ali Alatasa 16.09.1991. vēstule par valdības lēmumu atzīt Latvijas suverenitātes un neatkarības atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val.

Senegālas Republikas vēstniecības PSRS 17.09.1991. nota par Senegālas valdības lēmumu atzīt Baltijas valstu neatkarību

Oriģināls. Franču val.

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vēstnieka Maskavā M. Al Advana 18.09.1991. vēstule par valdības lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Oriģināls. Krievu val.

Latvijas Republikas un Mauritānijas Islāma Republikas 18.09.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Mauritānijas pastāvīgais pārstāvis ANO Mohamedu Uld Mohameds Mahmuds.

Spānijas karaļa Huana Karlosa I 20.09.1991. apsveikums sakarā ar Latvijas neatkarības atjaunošanu

Apliecināta kopija. Spāņu val.

Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs, 290. fonds, 8. apraksts, 1112. lieta, 27. un 28. lapa.

Omānas Sultanāta Ārlietu ministrijas 22.09.1991. paziņojums par valdības lēmumu atzīt Baltijas valstu neatkarību

Oriģināls. Saņemts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā ar Omānas Sultanāta vēstniecības PSRS 09.01.1992. notu. Krievu val.

Marokas Karalistes ārlietu un sadarbības ministra Abdullatifa Filali 24.09.1991. vēstule par atbalstu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai un gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības

Fakss. 04.10.1991.saņemts Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā no Marokas vēstniecības Maskavā. Franču val.

Latvijas Republikas un Argentīnas Republikas 26.09.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Spāņu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Argentīnas vēstnieks PSRS Gastons de Prats Gajs. Dokuments sastādīts un parakstīts arī latviešu val.

Latvijas Republikas un Čīles Republikas 26.09.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Spāņu val. Parakstījis Latvijas vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Anatols Dinbergs un Čīles vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Huans Somavija.

Latvijas Republikas un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas 26.09.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks PSRS Sons Songpils.

Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas 30.09.1991. vienošanās par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministra vietnieks Mārtiņš Virsis un Slovēnijas Republikas ārlietu ministrs Dimitrijs Rupels.

Uzbekistānas Republikas Augstākās Padomes 30.09.1991. lēmums "Par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu" un "Paziņojums Latvijas Republikas Augstākajai Padomei"

Fakss. Krievu val. Augstākās Padomes priekšsēdētājs Š. Juldaševs.

Latvijas Republikas un Svētā Krēsla 01.10.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Svētā Krēsla titulārais Metas arhibīskaps, īpašais sūtnis Audris Jozs Bačkis.

Latvijas Republikas un Portugāles Republikas 02.10.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Kopija. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Portugāles Republikas vēstnieks Luišs Oliveira Nunešs.

Latvijas Republikas un Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas 04.10.1991. protokols par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Krievu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs.

Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas 05.10.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko pārstāvju apmaiņu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Lietuvas Republikas ārlietu ministrs Aļģirds Saudargs.

Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes 09.10.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību atjaunošanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Spānijas Karalistes Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Maksimo Kahals.

Japānas ārlietu ministra Taro Nakajamas vēstule par diplomātisko attiecību nodibināšanu ar Latvijas Republiku no 10.10.1991.

Oriģināls. Angļu val.

Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas Ārlietu ministrijas 10.10.1991. nota par valdības lēmumu par Latvijas Republikas diplomātisko atzīšanu

Oriģināls. 10.10.1991. saņemta Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Maskavā no Šrilankas vēstniecības Maskavā. Angļu val.

Latvijas Republikas un Mongolijas Tautas Republikas 15.10.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Krievu val. No Parakstījis Latvijas Republikas Ministru Padomes pastāvīgais pārstāvis Maskavā Jānis Peters un Mongolijas Tautas Republikas vēstnieks Maskavā Njamins Mišigdoržs.

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības ārlietu ministra Borisa Pankina 15.10.1991. nota par diplomātisko attiecību nodibināšanu ar Latvijas Republiku

Oriģināls. Krievu val.

Latvijas Republikas un Korejas Republikas 22.10.1991. protokols par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Kopija. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Korejas Republikas vēstnieks padomnieks Taks Čehans.

Latvijas Republikas un Turcijas Republikas 22.10.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Turcijas Republikas vēstnieks Maskavā Volkans Vurals.

Dienvidāfrikas Republikas Ārlietu departamenta apstiprinājums diplomātisko attiecību pastāvēšanai starp Latvijas Republiku un Dienvidāfrikas Republiku no 04.11.1991. saskaņā ar iepriekšēju mutisku vienošanos

Oriģināls. Angļu val. Dienvidāfrikas Republikas ārlietu ministrs Roelofs Frederiks Botha.

Gvinejas Republikas Ārlietu ministrijas 10.02.1992. nota ar Gvinejas Republikas valdības 23.11.1991. deklarāciju par trīs Baltijas republiku neatkarību

Oriģināls. Franču val.

Meksikas Savienoto Valstu ārlietu sekretāra nota un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas nota par diplomātisko attiecību nodibināšanu ar Meksikas Savienotajām Valstīm no 27.11.1991.

Oriģināli. Spāņu un angļu val. Meksikas notu parakstījis ārlietu sekretārs Fernando Solana, Latvijas notu – ārlietu ministrs Jānis Jurkāns.

Lībijas Lielās Tautas Sociālistiskās Arābu Džamahīrijas Tautas biroja Stokholmā 12.12.1991. nota par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu

Oriģināls. Angļu val.

Trinidadas un Tobago Republikas pārstāvniecības ANO 16.12.1991. nota ar premjerministra A. N. R. Robinsona vēstījumu par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

Apliecināta kopija. Angļu val. Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs, 290. fonds, 8. apraksts, 1112. lieta, 50. lapa.

Latvijas Republikas un Filipīnu Republikas 17.12.1991. kopīgais komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Aivars Baumanis un Filipīnu ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Sedfrejs A. Ordoņjess.

Latvijas Republikas un Jamaikas 18.12.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Aivars Baumanis un Jamaikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Herberts S. Volkers.

Jaunzēlandes vēstniecības Krievijas Federācijā nota par ārlietu un tirdzniecības ministra Donalda Makkinona 19.12.1991. paziņojumu par diplomātisko attiecību nodibināšanu ar Baltijas valstīm

Apliecināta kopija. Angļu val.

Latvijas Republikas un Kipras Republikas 20.12.1991. komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Angļu val. Parakstījis Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Aivars Baumanis un Kipras vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Andreass Mavrommatis.

Latvijas Republikas un Kubas Republikas 20.12.1991. kopīgā deklarācija par diplomātisko attiecību nodibināšanu

Oriģināls. Spāņu val. Parakstījis Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Aivars Baumanis un Kubas pirmais ārlietu viceministrs, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Rikardo Alarsons de Kesada. Dokuments sastādīts un parakstīts arī angļu val.

Kazahstānas Republikas prezidenta Nursultana Nazarbajeva paziņojums par Augstākas Padomes 23.12.1991. lēmumu atzīt Latvijas Republikas neatkarību

Kopija. Krievu val.

Tadžikistānas Republikas Augstākās Padomes 25.12.1991. lēmums "Par Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas neatkarības atzīšanu"

Oriģināls un apliecināta kopija. Tadžiku un krievu val. Parakstījis Tadžikistānas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Safarali Kendžajevs.

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vēstniecības PSRS nota ar Alžīrijas Ārlietu ministrijas 27.12.1991. paziņojumu par Latvijas Republikas, citu Baltijas valstu, Neatkarīgo valstu savienības dalībvalstu un Gruzijas oficiālo atzīšanu

Oriģināls. Franču val.

Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrijas 22.01.1992. nota ar Baltkrievijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 27.12.1991. lēmumu par suverēno valstu neatkarības atzīšanu

Oriģināls. Baltkrievu un krievu val. Baltkrievijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Staņislavs Šuškevičs.

Libānas Republikas vēstniecības Maskavā nota par valdības 30.12.1991. lēmumu atzīt Latviju un gatavību nodibināt diplomātiskās attiecības

Oriģināls. Angļu val.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Politiskā arhīva un Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti.

Publikācijas autori: Dr. Valdis Rūsiņš (atbildīgais redaktors), Sarmīte Šāvēja, Dace Bušante, Natālija Dzene, Silvija Križevica, Inta Mazure, Edmunds Vizla.

© Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2011