Starptautiskā ekonomiskā sadarbība ir nozīmīga starptautiskās politiskās sadarbības procesa sastāvdaļa. Veiksmīga ekonomiskās politikas koordinēšana starptautiskajā ekonomiskajā arēnā dod iespēju risināt mūsdienu ekonomiskos un tirdzniecības izaicinājumus, veicināt nacionālo labklājību, stiprināt drošības saites, vairot vienlīdzīgu iespēju sniegšanu.