Pašlaik Latvijas un Senegālas divpusējo attiecību potenciāls nav pietiekami izzināts.

Kopš 2004. gada Latvija sadarbību ar Āfrikas kontinenta valstīm lejpus Sahāras veido Kotonū (Cotonou) nolīguma ietvaros.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm nodibinātas 1992. gada 9. jūnijā.

2016. gada 11.-13.  janvārī norisinājās Senegālas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās nerezidējošās vēstnieces Latvijā Maimonas Diopas Sī (Maymouna Diop Sy) akreditācijas vizīte. Vēstniece Maimona Diopa Sī ir pirmā Senegālas Republikas vēstniece Latvijā ar rezidenci Hāgā, Nīderlandē.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2015. gada 1. – 3. ceturksnī (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

  1. Lietuva – 1 297 313 741 EUR jeb 18,57%
  2. Igaunija – 776 302 667 EUR jeb 11,11%
  3. Krievija – 588 557 853 EUR jeb 8,42%

103. Senegāla – 697 194 EUR jeb 0,01%

  1. Lietuva – 1 446 721 833 EUR jeb 17,50%
  2. Polija – 897 292 542 EUR jeb 10,85%
  3. Vācija – 850 502 514 EUR jeb 10,29%

81. Senegāla – 218 120 EUR jeb 0,00%

Latvijas un Senegālas tirdzniecības dinamika, EUR

Gads

Eksports

Imports

2008

990 544

0

2009

2 919

0

2010

1 244 592

0

2011

711

0

2012

1 627 103

0

2013

12 535

1 226

2014

626 065

0

2014 Q3

12 331

0

2015 Q3

697 194

218 120

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 915,31 tūkst. EUR Senegāla ieņem 104.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.
  • Latvijai ar Senegālu izveidojās pozitīva preču tirdzniecības bilance 479,07 tūkst. EUR apmērā.

Galvenās eksporta preces uz Senegālu sadalījumā pa preču veidiem 2015. gada 1.-3.ceturksnī, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

697 194

100%

Augu valsts produkti:

Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas 100,00%

495 793

71,11%

Pārtikas rūpniecības produkti:

Mīklas (pastas) izstrādājumi 100,00%

139 098

19,95%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās   iekārtas:

Gaisa vai vakuumsūkņi 55,47%

Citādas iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem 27,85%

Iekārtas svēršanai 15,19%

52 243

7,49%

Galvenās importa preces no Senegālas sadalījumā pa preču veidiem 2015. gada 1.-3.ceturksnī, EUR

Preču veids

EUR

% no kopējā eksporta

Kopā

218 120

100%

Dzīvnieki un lopkopības produkcija:

Saldētas zivis 100,00%

218 120

100,00%