ANO sistēma sastāv no ANO centrālās organizācijas, tās pakļautībā esošiem fondiem, programmām, specializētām aģentūrām un saistītām organizācijām. Latvijas intereses ANO, specializētajās aģentūrās un saistītās organizācijās pārstāv Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības, cieši sadarbojoties ar Ārlietu ministriju un atbildīgajām nozares ministrijām un institūcijām.