Granta projektu konkurss “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”

Konkursa mērķis ir atbalstīt attīstības sadarbības projektu īstenošanu attīstības valstīs, kas iekļautas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā.