2003. gada 11.martā Ņujorkā Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā telpās tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Trinidadas un Tobago Republiku (Republic of Trinidad and Tobago).

Kopīgo komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp abām valstīm Latvijas Republikas vārdā parakstīja ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Gints Jegermanis, bet Trinidadas un Tobago Republikas vārdā - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Filips R. Sīlijs (Philip R. Sealy).

Latvijas pilsoņi var doties un uzturēties līdz 30 dienām Trinidadā un Tobāgo bez vīzas. Kopš 2010.gada 11.maija Trinidadā un Tobago ir iecelts Latvijas goda konsuls Kirbijs Antonijs Hosangs.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2015. g.(avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 Eksports:

 1. Lietuva – 1 744 095 595 EUR jeb 18,30% no kopējā Latvijas eksporta
 2. Igaunija – 1 043 830 759 EUR jeb 10,95%
 3. Krievija – 829 890 599 EUR jeb 8,71%

176. Trinidada un Tobago – 33 635 EUR jeb 0,00%

Imports:

 1. Lietuva – 1 912 284 353 EUR jeb 17,18% no kopējā importa Latvijā  
 2. Vācija– 1 205 061 975 EUR jeb 10,83%
 3. Polija – 1 192 514 217 EUR jeb 10,71%

Imports no Trinidadas un Tobago nav reģistrēts.

Latvijas un Trinidadas un Tobago tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2015. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

31 867

0

2007

12 345

0

2008

200

0

2009

19 098

0

2010

0

0

2011

20   261

0

2012

54 269

0

2013

28   944

0

2014

34 784

0

2015 33 635

0

 • 2015. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums      sasniedza 35 tūkst. EUR (175. vieta).
 • Eksporta apjoms uz Trinidadu un Tobago sasniedza 33 tūkst. EUR, kas irpar 3,30%jeb 1149      tūkst. EUR mazāk nekā 2014. gadā. 
 • Imports no Trinidadas un Tobago netika reģistrēts.
 • Latvijai ar Trinidadu un Tobago ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 33 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Trinidadu un Tobago: pārtikas rūpniecības produkti (44,37%), minerālie produkti (37,20%) un dažādas rūpniecības preces (5,83%).

Galvenās eksporta preces uz Trinidadu un Tobago sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā eksporta

Kopā

33 635

100%

Pārtikas rūpniecības produkti

-            Nedenaturēts etilspirts 100%

14 925

44.37%

Minerālie produkti

-            Aglomerēta un neaglomerēta kūdra 100%

12 512

37.20%

Dažādas rūpniecības preces

-            Izstrādājumi saviesīgām spēlēm 62,77%

-            Lampas un apgaismes piederumi 37,23%

1 961

5.83%

Pakalpojumu tirdzniecība 2015. g.  (avots: Latvijas Banka)

 • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Trinidadu un Tobago netika reģistrēts.
 • Latvijas pakalpojumu imports no Trinidadas un Tobago netika reģistrēts.

Investīcijas(avots: Latvijas Banka)

Līdz 2015. gada beigām Latvijā netika reģistrēti Trinidadas un Tobago tiešo investīciju atlikumi, arī Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Trinidadā un Tobago netika reģistrēti.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2001.gada decembris

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga pēc Trinidadas un Tobago prezidenta Artura Napoleona Raimonda Robinsona (Arthur Napoleon Raymond Robinson) ielūguma viesojās Trinidadā un Tobago

ĪSA INFORMĀCIJA PAR TRINIDADU UN TOBAGO

Platība

5,128 km²

Iedzīvotāju skaits

1,341,063 (2014. gads)

Galvaspilsēta

Portofspeina

Valsts valoda

angļu

Reliģija

Romas katoļu (26%), Hindu (22.5%), Anglikāņi (7.8%), Baptisti (7.2%)

Valsts iekārta

Parlamentāra Republika, neatkarīga kopš 1962. gada.

Nacionālā svētku diena

31.augusts, Neatkarības diena

Naudas vienība

Trinidādas un Tobāgo dolārs

INFORMĀCIJAS AVOTI

Eiropas Savienības – Trinidadas un Tobago Republikas attiecības: http://www.eeas.europa.eu/trinidad_and_tobago/index_en.htm

KONTAKTI

Latvijas Republikas Goda konsulāts Trinidadā un Tobago

Informācija ceļotājiem:

Latvijas pilsoņi, dodoties uz Trinidadu un Tobago, var uzturēties līdz 30 dienām bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms.